21 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ | 12 މާ
10 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:25
މެންދުރު 12:13
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:48

ޕީޕީއެމް ޖަލްސާ

ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާތަކަށް ނުދާ ދީނީ އިލްމުވެރިންނާ ގިޔާމަތް ދުވަހުން ސުވާލުކުރެވޭނޭ!

  • ދީނީ އިލްމުވެރިން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް މައުރޫފް ގޮވާލެއްވި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | @Saaif80

| 10 ފެބުރުވަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 11:22 | |

މަގުބޫލް

  1. އިބޫއަށް ކުރުނބާ އުފުލައިދިން ޕިކަޕް ޑްރައިވަރަށް ވީގޮތުގެ ވާހަކަ
  2. ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކާ ރައީސްގެ ފްލައިޓުން މެމްބަރު ރިޔާޒު މާލެ ނުގެންނެވި!
  3. އުފަން ރަށުގެ ހޫނު މަރުޙަބާއިން ފައިސަލް އުފަލުން ރޮވިއްޖެ
  4. އަންހެންނަށް ކުޑައިމީސްވާ ފަދަ ބަސްފުޅެއް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ!
  5. އިބޫގެ ބެނަރ ހަރުކުރުމަށް އެޗްޑީސީއާއި ފުލުހުން ހުރަސްއަޅައިފި
  6. އިބޫ ބޫޓާ އެކު ވެންނެވި ތަނަކީ ވީރާނާވާން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކުރީގެ މިސްކިތެއް!
  7. ފިޔާތޮށި ކުލަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭނޭ ކަމަށް ބުނެފި
  8. ބުދު ގެލެރީ އަދިވެސް ނުނަގާ، އަދިވެސް ބަރާބަރަށް އިޝްތިހާރު ކުރަނީ!


ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މައޫރުފް -- ވީޑިއޯ: ރާއްޖެ ޓީވީ

ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާތަކަށް ނުދާ ދީނީ އިލްމުވެރިންނާ ގިޔާމަތް ދުވަހުން ސުވާލުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރު އެމްޑީއޭގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަދި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ މައުރޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މައުރޫފް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ 'މަގެ ދީނާއި، މަގެ ގައުމާ' މި ނަމުގައި ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްއިން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާ ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު އެ ޕާޓީގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

"އަދި ވަކިން ހާއްސަކޮށް އެންމެ އިސް ވާޖިބެއް ގައުމުގައި އަދާކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކޭ ދީނީ އިލްމުވެރިންނާއި ދީނީ ބޭފުޅުން މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން. އެއީ އެބޭފުޅުން މަސްއޫލިއްޔަތު ވަރަށް ބޮޑުވާނެ، ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު. އެހެންވީމަ މިފަދަ އެއްވުންތަކުގައި، މިފަދަ ގައުމީ މިފަދަ ދީނީ އެއްވުންތަކުގައި ބައިވެރިނުވާކަމުގައި ވަންޔާ އެބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭ ގިޔާމަތް ދުވަހުން ސުވާލުކުރެވޭނެ. އެހެންމަ އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް އެދެން ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް މިކަމުގައި ފުރިހަމަޔަށް ތާއިދުކޮށް މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް."

މައުރޫފް މިގޮތަށް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު އެކަމާއި ގުޅިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އޭނާއަށް އަންނަނީ ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވަމުންނެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި ޖަލްސާއަށް ދިޔުމަށް އެދި ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ޕީޕީއެމް ކެމްޕެއިން އޮފީހުން ގުޅާފައިވަނީ 'އިސްލާމިކް ކެމްޕެއިން އޮފީސް' ގެ ނަމުގައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ވެސް ވަނީ ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް ފާޑުވިދާޅުވެފަ އެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ އަމުރު ތަންފީޒުނުކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ހަމަނުޖެހުންތައް އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވާއިރު، މި ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ދީނީ އިލްމުވެރިންނާއި ފުންނާބު އުސް ގާނޫނީ ވަކީލުން ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުނުވާތީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ވެސް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް