22 މެއި 2018 | އަންގާރަ | 03 ރޯނު

މުސާރަ ބޮޑުކުރުން

މުސާރައާ މެދު ސަރުކާރުން ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް!

  • ޑިރެކްޓަރުންނަށް 1500ރ.
  • ދަށް ފަންތީގެ މުވައްޒަފުންނަށް 700ރ.
  • ދެނީ ފިކްސްޑް އެލަވަންސެއް

| 9 ފެބުރުވަރީ 2018 | ހުކުރު 22:07 | |ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

މި އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް 234 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނި އިރު މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެންމެ ދަށް ފަންތީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 37 ޕަސެންޓް ބޮޑުވާނެ ކަމަށެވެ. ރައީސްގެ މި ވާހަކަފުޅުން ގިނަ ބަޔަކަށް އުންމީދުތަކެއް ލިބިގެން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން ކުރި އިއުލާނުގައި ވަނީ ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތާ ދިމާ އިދިކޮޅަށެވެ.

މުސާރަ ބޮޑުކުރުމުގައި ދަށް ފަންތީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް އިސްކަންދޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނި ނަމަވެސް ސީއެސްސީ އިން ކުރި އިއުލާނުގައިވާ ގޮތުން އާމްދަނީ އިތުރުވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ މަތީ ފަންތީގެ މަގާމުތަކުގެއެވެ.

ސީއެސްސީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގައި ޑިރެކްޓަރުން ފެންވަރުގެ މަގާމުތަކަށް 1،500ރ. ވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ. ދަށް ފަންތީގެ މަގާމުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޮޑުކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ 700ރ. އެވެ.

އަނެއްކޮޅުން މުސާރަ ބޮޑުކުރި ކަމަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ވާހަކައަކީ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އޮޅުވާލުމެކެވެ. މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަކީ އަސާސީ މުސާރަ ބޮޑުވުމެވެ. އަސާސީ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފި ނަމަ މުސާރައިގެ ނިސްބަތުން ދޭ އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ފަދަ އިނާޔަތްތައް ވެސް ބޮޑުވެގެންދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ބަދަލު ސަރުކާރުން ދޭން ނިންމީ ފިކްސްޑް އެލަވަންސެކެވެ.

ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުނުކުރާތާ މިހާރު އަށް އަހަރު ވެއްޖެއެވެ. މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ހުނަރުވެރި މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބުނެއެވެ. މުސާރަތައް ބޮޑުނުވާތާ އަހަރުތަކެއް ވެފައިވާ އިރު ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ ބޯނަސް ފައިސާ 2015 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދީފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އައިޖީއެމްއެޗް ކަހަލަ ޔުނީފޯމް ދޭންޖެހޭ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން ފާއިތުވި އަހަރު ވެސް ޔުނީފޯމާއި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ފޯރުކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނުގައިވާ ގޮތުގައި، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަތީ ގިންތިތަކަށް ހުނަރުވެރި ގާބިލު މުވައްޒަފުން ހޯދުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފައެވެ. އަދި ތިބި މުވައްޒަފުން ވެސް ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން ބޮޑު މުސާރަތަކަށް، ދައުލަތުގެ އެހެން ވަޒީފާތަކަށާއި ކުންފުނިތަކުގެ ވަޒީފާތަކަށް ދާ މައްސަލައަކީ ސިވިލް ސަރވިސްއަށް އެންމެ ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް ކުރިމަތިވަމުންދާ މައްސަލަ ކަމަށް ވެސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް