23 ފެބުރުއަރީ 2018 | ހުކުރު | ހިޔަވިހާ 10

ދީޕިކާ އޭނާގެ ބައްޕައަށް އާ ކާރެއް ގަނެދީފި

  • ދީޕިކާ އޭނާގެ ބައްޕައަށް ގަނެދިނީ "ސްވެންކީ" އާ ކާރެއް
  • ދީޕިކާ ބުނެފައި ވަނީ އޭނާގެ ބައްޕައަކީ "ލެޖެންޑް"އެއް ކަމަށް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 9 ފެބުރުވަރީ 2018 | ހުކުރު 11:08 | |ދީޕިކާއާއި އޭނާގެ ބައްޕަ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ދީޕިކާ ޕަދުކޯން އޭނާގެ ބައްޕައަށް އާ ކާރެއް ގަނެދީފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ދީޕިކާ ދާދި ފަހުން ބުނެފައި ވަނީ އޭނާއަކީ މުޅިދުނިޔެއަށް ސުޕަސްޓާރަކަށް ވެދާނެ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އޭނާގެ އާއިލާއާ ދޭތެރޭ ބަހައްޓާ ގުޅުމަށް އޭގެ އިން ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށެވެ. ދީޕިކާ ވަނީ އޭނާގެ ބައްޕަ ޕްރަކާޝް ޕަދުކޯން އަށް ދާދިފަހުން  ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އިންޑިއާ އިން ދިން ލައިފް ޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް ހަފްލާއަށް ވެސް ގޮސްފައެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ޕްރަކާޝްއަށް ލިބުނު މި ކާމިޔާބީއާ އެކު އެކަން ފާހަގަ ކުރުމަށް ދީޕިކާ އޭނާގެ ބައްޕައަށް ވަނީ "ސްވެންކީ" އާ ކާރެއް ދީފައެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް ދީޕިކާ އޭނާގެ އާއިލާއަށް އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުން ފްލެޓެއް ގަނެދީފައިވާ ކަމަށް ވަނީ އަޑުތައް ފެތުރިފައެވެ. ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ދީޕިކާ އޭނާގެ އާއިލާއަށް ފްލެޓް ގަނެދިނީ 40 ކުރޯޑް ރުޕީސްއަށެވެ.  

ދީޕިކާ ބުނެފައި ވަނީ އޭނާގެ ބައްޕައަކީ "ލެޖެންޑް"އެއް ކަމަށެވެ. އޭނާގެ ބައްޕަގެ ފަރާތުން ކާމިޔާބު މީހަކަށް ވުމަށް ދަސްވި ކަމަށާއި ކާމިޔާބީގައި އުޅެންޖެހެނީ ކިހިނެއް ކަން ދަސްވި ކަމަށް ދީޕިކާ ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް


އެންމެ ފަހުގެ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް