21 އޯގަސްޓު 2018 | އަންގާރަ | 12 މާ
10 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:25
މެންދުރު 12:13
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:48

ސުޕްރީމް ކޯޓު އަމުުރު

ސުޕްރީމް ކޯޓު އަމުރަށް ފަހު ރައީސް ފުރަތަމަ ފެނިލުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިފައިންނާ އެކު

  • މިއީ ސުޕްރީމް ކޯޓު އަމުރަށް ފަހު ރައީސްގެ ފުރަތަމަ ފެނިލުން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | @Saaif80

| 3 ފެބުރުވަރީ 2018 | ހޮނިހިރު 17:07 | |

މަގުބޫލް

  1. އިބޫއަށް ކުރުނބާ އުފުލައިދިން ޕިކަޕް ޑްރައިވަރަށް ވީގޮތުގެ ވާހަކަ
  2. ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކާ ރައީސްގެ ފްލައިޓުން މެމްބަރު ރިޔާޒު މާލެ ނުގެންނެވި!
  3. އުފަން ރަށުގެ ހޫނު މަރުޙަބާއިން ފައިސަލް އުފަލުން ރޮވިއްޖެ
  4. އަންހެންނަށް ކުޑައިމީސްވާ ފަދަ ބަސްފުޅެއް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ!
  5. އިބޫގެ ބެނަރ ހަރުކުރުމަށް އެޗްޑީސީއާއި ފުލުހުން ހުރަސްއަޅައިފި
  6. އިބޫ ބޫޓާ އެކު ވެންނެވި ތަނަކީ ވީރާނާވާން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކުރީގެ މިސްކިތެއް!
  7. ފިޔާތޮށި ކުލަ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭނޭ ކަމަށް ބުނެފި
  8. ބުދު ގެލެރީ އަދިވެސް ނުނަގާ، އަދިވެސް ބަރާބަރަށް އިޝްތިހާރު ކުރަނީ!


ރައީސް ޔާމީން -- އާކައިވް

ސިޔާސީ ކުށްވެރިން ދޫކޮށްލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަށްފަހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފުރަތަމަ ފެނިލުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިފައިންނާއެކު ދައްކާލައިފި އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ވެސްޓް ޕާކް ޖަގަހަ ކުރިމަތީގައި މިއަދު ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ކޮމްބެޓް ޔުނިފޯމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވިއިރު، އާދައިގެ ހިދުމުގައި ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވި އެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި އެއްވުމަށް ދިޔުމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރުކޮށްފައިވެއެވެ.

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ އެއްވުންތަކަށް ފުލުހުން ހުރަސް އަޅަމުންދާއިރު، އަދި އެއްވުން މަނާ ތަނަކަށް އެއްވި ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށް ތަހްގީގު ހިންގަމުންދާއިރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މި އެއްވުން ބާއްވާފައިވަނީ އެއްވުން މަނާ ތަނެއްގަ އެވެ. އެ އެއްވުން ބޭއްވީ 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

Aseyla

7 މަސް ކުރިން

Gatu raeesa eynage meehun kurimahcha nikunnan ves kereny full security aa eku. Biru gathas mee dhen boduvaru

0
0