20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު: އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ މާމިގިލީގައި، ތައްޔާރީތައް ފޯރިއާއިއެކުގައި

 • ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ
 • ޖަލްސާގައި ޕާޓީތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަދެއްކެވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ
 • ބަނދަރުގައި ޕާޓީތަކުގެ ފޮތިތައް ދެމުމާއި، ޖަލްސާ ބާއްވާ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ރަށު ރައްޔިތުން އަންނަނީ ބާރަށް ކުރިއަށްގެންދަމުން
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 9 ޖެނުއަރީ 2018 | އަންގާރަ 22:04 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
 2. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
 3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
 4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
 5. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
 6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
 7. މަސްވެރިޔާ ކާޑު ރައީސް ސޯލިހް މާދަމާ ރޭ ތައާރަފުކޮށް ދެއްވަނީ
 8. ނެތިގެން މި އުޅެނީ ގާނޫނެއް ނޫން، އިހްލާސްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަން: ރައީސް ސޯލިހް


މާމިގިލި ބަނދަރުމަތި - ޖަލްސާއަށް އެ ރަށް އަންނަނީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުކުރަމުން -- ޓްވިޓަރ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ، އދ. މާމިގިލީގައި ބޭއްވުމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މާމިގިލީގައި ބާއްވާ ޖަލްސާ، ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގައެވެ. އެ ޖަލްސާގައި ޕާޓީތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ޖަލްސާއަށް ގިނަ ތައްޔީރީތަކެއްވަމުން އަންނައިރު، ބަނދަރުގައި ޕާޓީތަކުގެ ފޮތިތައް ދެމުމާއި، ޖަލްސާ ބާއްވާ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ރަށު ރައްޔިތުން އަންނަނީ ބާރަށް ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ. އަދި ޖަލްސާއަށް ގޮނޑި އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސްކުރާއި، މޭލެއިން ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޮނޑިތައް ވެސް ވަނީ މާމިގިލިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

އޭގެއިތުރުން އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ އިސްވެރިންނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔުމަށް ވެސް އެ ރަށުން އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

 

 

މާމިގިލިއަކީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމަށް ބޮޑު ތާއީދު އޮންނަ ރަށަކަށްވާއިރު، އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރަކީ ވެސް ޤާސިމް އިބްރާހިމް އެވެ. ނަމަވެސް ބޭސްފަރުވާއަށް ޤައުމުން ބޭރުގައި ހުންނެވުމާއެކު ޤާސިމް އިބްރާހިމް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައެއް ނުގަންނަވާނެ އެވެ.

މާމިގިލި ޖަލްސާއަށް ފަހު އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ހަރަކާތްތައް ފޯރިޔާއެކު އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް