19 ނޮވެންބަރު 2017 | އާދީއްތަ | 6 ނޮރަ

މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން ބަޔަކު ހައްޔަރުކުރަނީ!

  • ހަވީރު ހިނގި މާރާމާރީގައި 2 މީހަކަށް އަނިޔާވި

| | |މިއަދުގެ މާރާމާރީގައި ޝާމިލްވި މީހުން ހޯދުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ފޮޓޯ:ރާއްޖެ.އެމްވީ

އަންގާރަ ދުވަހު ހަވީރު ފަރީދީ މަގުގައި ހިނގި މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން، އެމާރާމާރީގައި ޝާމިލްވި ބަޔަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުން މ. ސީނުއަސުރުމާގޭގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އެބަދެއެވެ.

ހަވީރު 5:50 އެހާއިރު ހިނގި މިމާރާމާރީގައި 2 މީހަކަށް އަނިޔާވެ، އައިޖީއެމްއެޗްއަށް ގެންދެވުނު ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. މިއީ ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ދިން ހަމަލާއެއް ނަމަވެސް ފުލުހުން އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އަނިޔާވި މީހުންނަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ތަފްޞީލެއް ވެސް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

އިތުރު ތަފްޞީލް އަންނަނީ..

އެންމެ ފަހުގެ
ކޮމެންޓް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ