11 ޑިސެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 02 މުލަ
04 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

މަސްތުވާތަކެތި

ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި ދެ ބިދޭސީން ހޯދަން ފަށައިފި

  • މި މައްސަލައިގައި ހޯދަނީ ސްރީލަންކާގެ ދެ ރައްޔިތުން
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | @IxmaealNaail

| 14 ނޮވެންބަރު 2017 | އަންގާރަ 04:35 | |

މަގުބޫލް

  1. ދަރުމަވަންްތަ ހޮސްޕިޓަލް: ސިއްސައިގެން ދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  2. މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރުން ފިޔާވާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފައިސާގައި ހިފި: ނާނީ
  3. އިމިގްރޭޝަނަށް އެފްއޭ ފަޔާޒް؟
  4. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  5. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  6. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  7. މިސްކިތްތަކުގައި ޤުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ވައުުދު މަހެއް ނުވަނީސް ފުއްދައިދީފި
  8. އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުއްޔަށް ދިން ރަށްތަކުގެ އެގްރިމެންޓް ފައިނަލް ކުރައްވަނީ ރައީސް ޔާމިން: ޒިޔަތު


މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ހޯދަމުންދާ ދެ ބިދޭސީން -- ޕޮލިސް

މަސްތުވާތަކެއްޗާގުޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެ ބިދޭސީއަކު ހޯދުމަށް އާންމުގެ އެހީތެރިކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުން އެދިއްޖެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާނީ ސްރީލަންކާގެ ދެ ރައްޔިތުން ކަމަށްވާ އުމުރުން 37 އަހަރުގެ އަޖިތު ކުރިޝަންތަ ރަނަތުންގަ މުޑަލިގެ އާއި އުމުރުން 38 އަހަރުގެ ސަންދީޕް ދަނަންޗާޔާއެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ މި ދެމީހުންނާއި ގުޅެއް މައުލޫމާތެއް އެނގޭ ނަމަ އެ މަޢުލޫމާތެއް ފުލުހުންނާ ހިއްސާ ކުރުމަށް އެދިފައެވެ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ދެ ބިދޭސީއަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރިއިރު ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖެއަށް މަސްތުވަތަކެތި އެތެރެ ކުރުމާއި، އެތަކެތި ވިއްކުމާއި، ބޭނުންކުރުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ބައިވެރިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް