20 ފެބުރުއަރީ 2018 | އަންގާރަ | ހިޔަވިހާ 7

ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި ދެ ބިދޭސީން ހޯދަން ފަށައިފި

  • މި މައްސަލައިގައި ހޯދަނީ ސްރީލަންކާގެ ދެ ރައްޔިތުން
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | @IxmaealNaail

| 14 ނޮވެންބަރު 2017 | އަންގާރަ 04:35 | |މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ހޯދަމުންދާ ދެ ބިދޭސީން -- ޕޮލިސް

މަސްތުވާތަކެއްޗާގުޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެ ބިދޭސީއަކު ހޯދުމަށް އާންމުގެ އެހީތެރިކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުން އެދިއްޖެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާނީ ސްރީލަންކާގެ ދެ ރައްޔިތުން ކަމަށްވާ އުމުރުން 37 އަހަރުގެ އަޖިތު ކުރިޝަންތަ ރަނަތުންގަ މުޑަލިގެ އާއި އުމުރުން 38 އަހަރުގެ ސަންދީޕް ދަނަންޗާޔާއެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ މި ދެމީހުންނާއި ގުޅެއް މައުލޫމާތެއް އެނގޭ ނަމަ އެ މަޢުލޫމާތެއް ފުލުހުންނާ ހިއްސާ ކުރުމަށް އެދިފައެވެ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ދެ ބިދޭސީއަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރިއިރު ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖެއަށް މަސްތުވަތަކެތި އެތެރެ ކުރުމާއި، އެތަކެތި ވިއްކުމާއި، ބޭނުންކުރުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ބައިވެރިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް


އެންމެ ފަހުގެ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް