22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު | 06 އަދަ
އިމްސާކް 04:15
08 ޝައްވާލް 1439
އިޝާ 19:39
މަޣްރިބް 18:21
އަސްރު 15:36
މެންދުރު 12:12
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:37

މަސްތުވާތަކެތި

ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި ދެ ބިދޭސީން ހޯދަން ފަށައިފި

  • މި މައްސަލައިގައި ހޯދަނީ ސްރީލަންކާގެ ދެ ރައްޔިތުން
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | @IxmaealNaail

| 14 ނޮވެންބަރު 2017 | އަންގާރަ 04:35 | |

މަގުބޫލް

  1. ޔޫރަޕުގެ ފިނިން ރައީސް އޮފީހުގެ ފިނި ކޮޓަރިއަށް؟
  2. ސަޢީދު: އެންމެ ބޭކާރު ވަޒީރު
  3. އެމްޑީޕީއާ އެކު ތިބި ބަޔަކު ގޮވައިގެން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނަން، ޖޭޕީ ވަކިވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން: އެމްޑީޕީ
  4. މަހެއް ފަހުން އަދީބަށް ދިން އާއިލީ ބައްދަލުވުން: ބިއްލޫރި ދޮރެއްގެ ބިއްދޮށުން ފޯނުގެ އަތްގަނޑުން!
  5. ވިންޓަރ ޕާކަށް ވަންނަ މީހުންގެ އަތުން ފީއެއް ނަގާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
  6. ޓްވިޓަރ ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކާއި ދިވެހި ފުލުހުން ޚިލާފުވެއްޖެ
  7. މެސީއާ އެކީ ކުޅެން ޑިބާލާ ތައްޔާރު
  8. މަރުގެ އަދުބު ތަންފީޒުކުރަން އުމަރު މަސައްކަތްކުރެއްވީ އަދީބަށް މަރުގެ އަދަބު ދޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވައިގެން: ނަޝްވާ


މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ހޯދަމުންދާ ދެ ބިދޭސީން -- ޕޮލިސް

މަސްތުވާތަކެއްޗާގުޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ދެ ބިދޭސީއަކު ހޯދުމަށް އާންމުގެ އެހީތެރިކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުން އެދިއްޖެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދާނީ ސްރީލަންކާގެ ދެ ރައްޔިތުން ކަމަށްވާ އުމުރުން 37 އަހަރުގެ އަޖިތު ކުރިޝަންތަ ރަނަތުންގަ މުޑަލިގެ އާއި އުމުރުން 38 އަހަރުގެ ސަންދީޕް ދަނަންޗާޔާއެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ މި ދެމީހުންނާއި ގުޅެއް މައުލޫމާތެއް އެނގޭ ނަމަ އެ މަޢުލޫމާތެއް ފުލުހުންނާ ހިއްސާ ކުރުމަށް އެދިފައެވެ.

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ދެ ބިދޭސީއަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރިއިރު ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖެއަށް މަސްތުވަތަކެތި އެތެރެ ކުރުމާއި، އެތަކެތި ވިއްކުމާއި، ބޭނުންކުރުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ބައިވެރިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް