17 ޖެނުއަރީ 2018 | ބުދަ | 12 އުތުރަހަޅަ

ލޯކަލް މާރުކޭޓްގެ ގޮޅިތައް ހުސްކުރަން އަންގައިފި

  • ގޮޅިތައް ހުސްކުރަން އަންގާފައި ވަނީ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން

| | 14 ނޮވެންބަރު 2017 | އަންގާރަ 01:30 | sampathmasiw | |މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓް -- ފޮޓޯ:ރާއްޖެ އެމްވީ

މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓްގެ ގޮޅިތައް ހުސްކުރަން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިއެވެ.

ގޮޅިތަކުގެ ވެރިންނަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އާދީއްތަ ދުވަހު ފޮނުވި ސިޓީގައި ބުނެފައި ވަނީ، ތިން ދުވަސް ތެރޭގައި ގޮޅިތައް ހުސްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ގޮޅިތައް ހުސްކުރަން އެންގީ އެތަންތަން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ނޮވެމްބަރު 13 ވަނަ ދުވަހަށް ހަމަވެފައިވާތީ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ފޮނުވި ލިޔުމުގައި ބުނެފައި ވަނީ ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ގޮޅިތައް ހުސް ނުކޮށްފި ނަމަ، އެ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މީހުން ގޮސް ގޮޅިތައް ހުސްކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް ގޮޅިތައް ހުސްކުރާއިރު، ގޮޅުތަކުގައި ހުރި މުދަލަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ޒިންމާ ނުނަގާނެ ކަމަށް ވެސް އަންގާފައިވެ އެވެ.  

މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓް 

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ އެންގުމާ ގުޅިގޭ ގޮތުން ގޮޅިތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އެ ފަރާތްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އަމަލުކުރަމުން ދަނީ ގަވައިދާ ހިލާފަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް ލޯކަލް މާރުކޭޓްގެ ގޮޅިތަކުގެ އެއްބަސްވެގެން، ގޮޅިތައް ހުސްކުރަން އަންގައިގެން ގޮޅިތައް ހުސްނުކުރުމުން ބައެއް ގޮޅިތައް ހުސްކުރުވީ ފުލުހުން ގޮސްގެންނެވެ.


އެންމެ ފަހުގެ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

މިޔަންމާ ސްޓައިލްތަ

2 މަސް ކުރިން

މިޔަންމާ ސްޓައިލްތަ

0
0
ގުޅި

2 މަސް ކުރިން

ކޮން ގުޅި އެއް

0
1