23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

ޔޭޔޭ ކޮފީ ޕްރޮމޯޝަން

ޔޭޔޭ ކޮފީ ޕްރޮމޯޝަންގެ މިމަހުގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

 • ނަސީބުވެރި ފަރާތްތަކަށް ލިބެނީ ޑެލް ވޮސްޓްރޯ މަލްޓި މީޑިއާ ލެޕްޓޮޕެއް
 • އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިނާމް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ
 • ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްގެންދަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީގެ ނިޔަލަށް
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 2 ނޮވެންބަރު 2017 | ބުރާސްފަތި 19:03 | |

މަގުބޫލް

 1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
 2. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
 3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
 4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
 5. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު
 6. ވެރިކަމަށް އައީ ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، އެއްވެސް ބަޔަކަށް ދެރަ ގޮތެއް ނުހަދާނަން: ރައީސް ސޯލިހު
 7. އިތުރު ދެ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަނީ
 8. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ


ބީއެޗްއެމްގެ ސިޕް އެންޑް ވިން ޕްރޮމޯޝަންގެ ގުރުއަތު ނެގުމުގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : ރިޒުނާ ޒަރީރު

ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސް އިން ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ޔޭޔޭ ކޮފީގެ "ސިޕް އެންޑް ވިން" ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން މި މަހު ހޮވާ 15 ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ، ބޭއްވި ގުރުއަތުލުމުން ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ޑެލް ވޮސްޓްރޯ މަލްޓި މީޑިއާ ލެޕްޓޮޕް ލިބިގެންދާނެ އެވެ.

ގުރުއަތުން ހޮވުނު ފަރާތްތަކުގެ ނަންބަރުތަކަކީ:

1. 7544256

2. 9836055

3. 7942298

4. 9999420

5. 9785898

6. 7657127

7. 7766298

8. 9561764

9. 9783004

10. 7948009

11. 9981301

12. 7547483

13. 9760891

14. 7617784

15. 9719772

ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ކޮންމެ މަހަކު ނަސީބުވެރިން ހޮވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ބޯނަސް އިނާމުތަކެއް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ބޮޑު އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ޑެލް އިންސްޕިރޮން ގޭމިން ލެޕްޓޮޕެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްގެންދަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީގެ ނިޔަލަށެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ގުރުއަތުލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސް ފުރަތަމަ 15 ލެޕްޓޮޕް ވަނީ ނަސީބުވެރިންނާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. 

ބީއެޗްއެމްއިން ބުނީ، ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިނާމް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ  ގުރުއަތު ނެގުން ރާއްޖެޓީވީން ގެނެސްދީފައިވެ އެވެ.

ބީއެޗްއެމްއިން ކުރިއަށްގެންދާ މި ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ ޔޭޔޭ ކޮފީ ގަތުމުން ދޫކުރާ ކޫޕަނުގައި ފޮރުވާފައިވާ ކޯޑު 5757 އަށް އެސްއެމްއެސް ކުރައްވައިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް