24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ | 13 ފަސްބަދުރުވަ
17 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:07
ފަތިސް 04:57

އައިފޯން 10

އެންމެ 20 މިނެޓްތެރޭ އައިފޯން 10 ވިކި ހުސްވެއްޖެ

  • ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލިތާ 20 މިނިޓް ތެރޭ ވިކި ހުސްވެއްޖެ
  • ދެން އައިފޯން 10 ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 6 ނުވަތަ 8 ހަފްތާ ފަހުން
މުހައްމަދު ޝަރުހާން | sharuhaan2011

| 28 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 21:13 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
  3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  5. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު
  6. އިތުރު ދެ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަނީ
  7. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
  8. ހަރާމް އެއްޗެއް ކައިފިނަމަ އިލާހީ ކޯފާ ހަށިގަނޑަށް ވާޖިބުވާނެ: ޚުތުބާ


އައިފޯން 10 ، ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލިތާ އެންމެ 20 މިނިޓް ތެރޭގައި ވިކި ހުސްވުމާއިއެކު ފޯން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 6 ނުވަތަ 8 ހަފްތާ ފަހުން -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އެޕަލް އައިފޯން 10 ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވާލިތާ އެންމެ ދިހަ މިނިޓް ތެރޭގައި ވިކި ހުސްވެއްޖެއެވެ.

އައިފޯން 10 ވިކި ހުސްވުމާއިއެކު ދެން އައިފޯން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެނީ ހައެއް ނޫނީ އަށް ހަފްތާ ފަހުންނެވެ.

ދިހަ މިނެޓުތެރޭގައި އައިފޯނު 10 ވިކި ހުސްވެފައިވާއިރު އީބޭ ފަދަ ސައިޓްތަކުގައި އައިފޯނު 10 މީހުން ވިއްކަނީ ދިހަހާސް ޑޮލަރާއި ފަންސާސްހާސް ޑޮލަރާއި ދޭތެރޭގެ އަގުތަކުގައިއެވެ.

އައިފޯނު 10 ލިބުމުގައި ދަދިތަކާ ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ފޯނު ނިކުތުމުގެ ކުރިން ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާގައި ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން ލަފާކޮށްފައި ވާއިރު އެޕަލްއިން ފޯނު އުފެއްދުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައި ވުމުގެ ސަބަބުން ފޯނު ގަތުމަށް ބައެއް ގައުމުތަކުން ޑިސެމްބަރު ނުވަތަ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ އާ ހަމައަށް މަޑުކުރަން ވަނީ ޖެހިފައި އެވެ.

އައިފޯން 8 ގަތުމަށް މީހުން ކިއޫގައި މަޑުކޮށްލައިގެން
އައިފޯން 8 ގަތުމަށް މީހުން ކިއޫގައި މަޑުކޮށްލައިގެން

އައިފޯން 8 އާއި އެކު އައިފޯން 10 ނެރިފައިވާއިރު އައިފޯން 8 އަށް މާބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިއެއް ނުވެއެވެ. ސީއައިޕީއާރް އިން ލަފާ ކުރާގޮތުގައި އެޕަލް އައިފޯން 8 އަދި 8 ޕްލަސް ގެ ސޭލްސްއަކީ ފާއިތުވެ ދިޔަ ކްއާޓާއާ އަޅާބަލާއިރު އެންމެ 16 ޕަސެންޓެވެ. އެއީ އައިފޯން 7 އަދި 7 ޕްލަސްގެ ސޭލްސްއާއި އަޅާ ބަލާއިރު 27 ޕަސެންޓުގެ ވެއްޓުމެކެވެ.

އެޕަލްގެ އައު ފޯނު އަންނަ މަހު ތިން ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 55 ގައުމަކުން ލިބެންހުންނާނެ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ ޗައިނާ އަދި ސިންގަޕޫރު ފަދަ ގައުމުތައް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ޖޮބް

1 އަހަރު ކުރި

771000ރ ފޯނެއް! މަ މަރާލަބަލަ ފޯނަކުން ޖަހާ!

0
0