26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:02
އިޝާ 19:13

ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފިލިޕީންސް ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަން ނިމުމަކަށް

  • މި އޮޕަރޭޝަންގައި 3850 މީހުން މަރާފައިވޭ
މިއުވާން މުހައްމަދު | @Miuvaan

| 12 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 19:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  2. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  3. އިންތިހާބު އޮތް ދުވަހު ދިވެހިން ދެއްކި ރީތި ނަމޫނާ އިން ބޭރުގެ އޮބްޒަރވަރުން ހައިރާންކުރުވައިފި
  4. މަހްލޫފު މިނިވަންވެ، ދަރިފުޅު ބަލާ މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް
  5. ކުންފުނިތަކުން ނުހައްގުން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުން ކިބައިން އެތަންތަނުގެ ވެރިން މާފަށް އެދެންޖެހޭ: ޝެއިހް ޒައިދު
  6. ކަސްޓަމްސްގެ އިސް މުވައްޒަފުންތަކެއް އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  7. މުލިއާގެއިން ނެރުނީ ކޯންޗެއް ހެއްޔެވެ؟
  8. ދައުލަތުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ނައްތާލާ، ޝްރެޑް ކުރަމުންދާ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި


ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓޭ -- އޭއެފްޕީ

ފިލިޕީންސްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް އެޤައުމުގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓޭ ފެއްޓެވި މަސައްކަތުން ފުލުހުން ދުރުކޮށް، އެމަސައްކަތް ފިލިޕީންސްގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް އޭޖެންސީއާއި ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ.

މަސްތުވާކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރި މަސައްކަތުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު މަރަމުންދިޔައިރު، ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމަތުގެ ފާޑުކިޔުންތައް ޑުޓާޓޭއަށް ދިޔައީ އަމާޒުވަމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮވާލުންތަކަށް ފުރަގަސް ދެއްވުމަށް ފަހު ޑުޓާޓޭ ގެންދެވީ ފުލުހުން ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތަށް  ތަޢުރީފްކުރައްވަމުންނެވެ. މި އޮޕަރޭޝަން ފިލިޕީންސްގެ ޑީއީއޭ އައި ހަވާލުކުރި އިރު ފުލުހުން މި އޮޕަރޭޝަންގައި މިހާތަނަށް 3850 މީހުން މަރާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން އަމިއްލައަށް ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ.

މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުވެސް ފުލުހުން ކޮރަޕްޓްވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޑުޓާޓޭ ވަނީ އެމަސައްކަތުން ފުލުހުން ދުރު ކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަަމަވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކެއްނުވެ، އެމަސައްކަތް އަނެއްކާ ވެސް ފުލުހުންނާއި ވަނީ ހަވާލު ކޮށްފައެވެ. އެފަހަރު މަސްތުވާކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުން ފުލުހުން ދުރުކުރީ ފުލުހުން ދެކުނު ކޮރެއާގެ ވިޔަފާރިވެރިޔަކު ވަގަށް ނަގައި މަރާލި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އަދި މިފަހަރު ފުލުހުންގެ އަތުން މިމަސައްކަތް ނެގީ 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރާލި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެފައިވަނިކޮށެވެ. އެކުއްޖާ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހާ މަރާފައި ވަނީ ފުލުހުންނަށް ފިލަން ދުވަނިކޮށް ކަމަށް ފުލުހުން ފުރަތަމަ ބުނި ނަމަވެސް ފުލުހުން އެކުއްޖާ ދަމާފައި ގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާއްމުވެފައިވެއެވެ. މިހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ވެރިރަށް މެނީލާގައި މަސައްކަތް ކުރާ 1200އަށް ވުރެ ގިނަ ފުލުހުންނަށް އިތުރު ތަމްރީންތަކެއްދީ އެމީހުން އެކި ޔުނިޓްތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފިލިޕީންސް ސަރުކާރުން ނިންމިއެވެ.

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖްތަމައުގެ ނުރުހުން ރައީސް ޑުޓާޓޭއަށް އަމާޒުވިނަމަވެސް ފިލިޕީންސްގައި ޑުޓާޓޭއަށް އަދިވެސް ތާޢީދު އެބައޮތެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެތާޢީދު މަޑުމަޑުން ދަށްވަމުން އަންނަކަމަށް ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓުތަކުން ދައްކައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް