23 ފެބުރުއަރީ 2018 | ހުކުރު | ހިޔަވިހާ 10

ގެއަކުން ވައްކަން ކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހޯދަނީ

  • ފުލުހުން ވަނީ އޭނާގެ ވީޑިއޯ އާއްމުކޮށްފަ
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 12 އޮކްޓޯބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 14:48 | |



މާލޭގެ ގެއަކުން ވައްކަން ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން ހޯދާ މީހާ -- މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް

މާލޭގެ ގެއަކުން ވައްކަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުން ވީޑިއޯއެއް އާއްމު ކޮށްފި އެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ފުލުހުން ހާމަ ކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް އެ މީހާގެ ވީޑިއޯއެއް ފުލުހުން އާއްމު ކުރުމަށް ފަހު، މިމީހާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެމަޢުލޫމާތެއް ފުލުހުންގެ ހޮޓްލައިން ނަމްބަރު 3322111 އަށް ނުވަތަ ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަމްބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ފުލުހުން އާއްމު ކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯ ތިރީގައި އެވަނީ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް


އެންމެ ފަހުގެ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް