22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު | 06 އަދަ
އިމްސާކް 04:15
08 ޝައްވާލް 1439
އިޝާ 19:39
މަޣްރިބް 18:21
އަސްރު 15:36
މެންދުރު 12:12
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:37

ސައުދީ އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް

ސައުދީގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ އަންހެނުންނަށް ދެނީ!

  • ސައުދީގައި އަންހެންގެ ބޭނުންތަކަށް 8 ލައްކައެއްހާ ޑްރައިވަރުން ވަޒީފާ އަދާކުރޭ
  • ސައުދީގައި އަންހެނުންނަށް އުޅަނދު ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭން އުޅެނީ މުޅިން އަލަށް
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 27 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ބުދަ 01:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ޔޫރަޕުގެ ފިނިން ރައީސް އޮފީހުގެ ފިނި ކޮޓަރިއަށް؟
  2. ސަޢީދު: އެންމެ ބޭކާރު ވަޒީރު
  3. އެމްޑީޕީއާ އެކު ތިބި ބަޔަކު ގޮވައިގެން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނަން، ޖޭޕީ ވަކިވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން: އެމްޑީޕީ
  4. މަހެއް ފަހުން އަދީބަށް ދިން އާއިލީ ބައްދަލުވުން: ބިއްލޫރި ދޮރެއްގެ ބިއްދޮށުން ފޯނުގެ އަތްގަނޑުން!
  5. ވިންޓަރ ޕާކަށް ވަންނަ މީހުންގެ އަތުން ފީއެއް ނަގާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
  6. ޓްވިޓަރ ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކާއި ދިވެހި ފުލުހުން ޚިލާފުވެއްޖެ
  7. މެސީއާ އެކީ ކުޅެން ޑިބާލާ ތައްޔާރު
  8. މަރުގެ އަދުބު ތަންފީޒުކުރަން އުމަރު މަސައްކަތްކުރެއްވީ އަދީބަށް މަރުގެ އަދަބު ދޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވައިގެން: ނަޝްވާ


ސައުދީ އަންހެނެއް ކާރެއް ތެރޭގައި ފޮޓޯއަށް ހުއްޓިގެން -- ޓްވިޓަރ

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

ސައުދީ ޕްރެސް އެޖެންސީން ބުނީ ސައުދީގައި އަންހެނުންނަށް އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ގައުމުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ކުރިޔަށް އޮތް 30 ދުވަސްތެރޭގައި ރިޕޯޓެއް ހަދާނެ ކަމަށާއި، އަންނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ލައިސަންސާ އެކު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ އަންހެންނުންނަށް ދެވޭވަރުވާނެ ކަމަށެވެ.

ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާތަކުން ސައުދީގައި އަންހެނުންނަށް އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް އަޑުއުފުލަމުން އަންނަތާ އަހަރުތަކެއްވެފައިވާއިރު، އެ ހުއްދަ ނުދެނީސް ދުއްވި ބައެއް އަންހެނުން ވަނީ ސައުދީގައި ބަންދުވެސްކޮށްފައެވެ.

ސައުދީގެ ނިންމުމަށް އެމެރިކާ އިން ވަނީ މަރުހަބާ ކިޔާފައެވެ. އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމެންޓުން ބުނީ އަންހެނުންނަށް އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ސައުދީން ދިނުމަކީ ރަނގަޅު މިސްރާބަށް ދިޔުމަށް އެޅުނު ފިޔަވަޅެއްކަމަށެވެ.

ސައުދީގައި އަންހެންނުންނަށް އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ހައްދަ ނޯންނައިރު، ބައެއް އާއިލާތަކަށް ވަނީ ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް ފިރިހެން ޑްރައިވަރުން ހަމަޖައްސަން މަޖުބޫރުވެފައެވެ. ސައުދީގެ ވެބްސައިޓެއްކަމަށްވާ އަލް އަރަބިއްޔާ އިން ބުނީ ސައުދީގައި އަންހެންގެ ބޭނުންތަކަށް 8 ލައްކައެއްހާ ޑްރައިވަރުން ވަޒީފާ އަދާކުރެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް