26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:02
އިޝާ 19:13

ކަރަންޓް ކެނޑުން

މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

 • ކަރަންޓް ދިޔައީ 5:00 އިރު
 • މުޅި މާލެއަށް އަލުން ކަރަންޓް ދިނީ ދެ ގަޑިއިރު ފަހުން
 • ކަރަންޓް ދިޔަ އަސްލު ސަބަބު ދެނެ ގަތުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

| 22 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހުކުރު 18:22 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
 2. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
 3. އިންތިހާބު އޮތް ދުވަހު ދިވެހިން ދެއްކި ރީތި ނަމޫނާ އިން ބޭރުގެ އޮބްޒަރވަރުން ހައިރާންކުރުވައިފި
 4. މަހްލޫފު މިނިވަންވެ، ދަރިފުޅު ބަލާ މިރޭ ފުވައްމުލަކަށް
 5. ކުންފުނިތަކުން ނުހައްގުން ވަކިކުރި މުވައްޒަފުން ކިބައިން އެތަންތަނުގެ ވެރިން މާފަށް އެދެންޖެހޭ: ޝެއިހް ޒައިދު
 6. ކަސްޓަމްސްގެ އިސް މުވައްޒަފުންތަކެއް އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
 7. މުލިއާގެއިން ނެރުނީ ކޯންޗެއް ހެއްޔެވެ؟
 8. ދައުލަތުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ނައްތާލާ، ޝްރެޑް ކުރަމުންދާ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި


މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ވަނީ ކަރަންޓް ކެނޑިފައި -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ އެވެ. ކަރަންޓް ދިޔައީ ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ފަހެއް ޖަހާކަންހާއިރު އެވެ.

ސްޓެލްކޯގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް އަލީ މުޖުތަބާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކަރަންޓް ދިޔައީ ޕަވަ ޖަނަރޭޝަން އޭރިއާގެ މައްސަލައަކުންނެވެ.

"ކަރަންޓް ނެޓްވޯކްގެ މައްސަލައެއް ނެތް. ކަރަންޓް ޖަނަރޭޝަން އޭރިއާގެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ބެލެވެނީ. ނަމަވެސް އަސްލު ސަބަބެއް އަދި ބުނެވޭ ވަރެއް ނުވޭ،" މުޖުތަބާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލްގެ ކަރަންޓް ކެނޑިފައި

މާލޭގެ ތިން ބައިކުޅަ ދެބައަށް ވުރެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ދިޔައިރު، ބައެއް ސަރަހައްދު ތަކަށް ވަރަށް އަވަހަށް ކަރަންޓް ދިނެވެ. ނަމަވެސް މައްސަލަ ހައްލުކޮށް މުޅި މާލެ އަށް ކަރަންޓް އަލުން ދޫކޮށް ނިމުނީ 7:10 ހާއިރު އެވެ.

މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ދިއުމާ ގުޅިގެން ގެތަކުން ގިނަ ބަޔަކު މަގުމައްޗަށް ފައިބަން ޖެހުނެވެ. އަދި ވިޔަފާރިތަކާއި އޭޓީއެމްތަކުގެ ހިދުމަތާއި އެހެން ބައެއް ހިދުމަތްތަކަށް ވެސް ބުރޫ އެރި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް