18 ފެބުރުއަރީ 2018 | އާދީއްތަ | ހިޔަވިހާ 5

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

  • ސެކިއުރިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރި މުވައްޒަފަކާއި ޑްރައިވަރެއް
  • ފުރަތަމަ ނިންމާފައި އޮތީ ދެ މީހުން ސަސްޕެންޑް ކުރަން
އަޒުމޫން އަހުމަދު | azmoon_ahmed

| 13 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ބުދަ 15:36 | |ކްރިމިނަލް ކޯޓް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ދެ މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓް(ޑީޖޭއޭ) އިންނެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ ކޯޓުގެ ސެކިއުރިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރި މުވައްޒަފަކާއި ޑްރައިވަރެއްގެ މަގާމުގައި މަސައްކަތް ކުރި މުވައްޒަފެކެވެ.

އެ ދެ މުވައްޒަފުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ފުރަތަމަ ނިންމި ނިންމުން ބާތިލްކޮށް، ޑީޖޭއޭ އިން ފަހުން ނިންމީ ދެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ދެ މުވައްޒަފުންނަކީ، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް ގާޒީ އަބްދުލް ބާރީ ޔޫސުފާ އަރިސް ދެ މީހުންނެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޑީޖޭއޭގެ ބަހެއް ހޯދަން ކުރި މަސައްކަތް ވަނީ ކާމިޔާބުވާގޮތް ނުވެފަ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް


އެންމެ ފަހުގެ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް