22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު | 06 އަދަ
އިމްސާކް 04:15
08 ޝައްވާލް 1439
އިޝާ 19:39
މަޣްރިބް 18:21
އަސްރު 15:36
މެންދުރު 12:12
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:37

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު

ޕެލަސްގެ ކޯޗްކަމަށް ރޯއި ހޮޖްސަން އައްޔަނު ކޮށްފި

 • ރޯއި ހޮޖްސަންވަނީ މީގެ ކުރިން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަންވެސް ކޮށްފަ
 • ޑިބޯ ޕެލަސްގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުރީ އެންމެ 77 ދުވަހު
 • ހޮޖްސަން ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވީ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ އެެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | @Saaif80

| 12 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 17:38 | |

މަގުބޫލް

 1. ސަޢީދު: އެންމެ ބޭކާރު ވަޒީރު
 2. މަހެއް ފަހުން އަދީބަށް ދިން އާއިލީ ބައްދަލުވުން: ބިއްލޫރި ދޮރެއްގެ ބިއްދޮށުން ފޯނުގެ އަތްގަނޑުން!
 3. އެމްޑީޕީއާ އެކު ތިބި ބަޔަކު ގޮވައިގެން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނަން، ޖޭޕީ ވަކިވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން: އެމްޑީޕީ
 4. ވިންޓަރ ޕާކަށް ވަންނަ މީހުންގެ އަތުން ފީއެއް ނަގާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
 5. ޓްވިޓަރ ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކާއި ދިވެހި ފުލުހުން ޚިލާފުވެއްޖެ
 6. މެސީއާ އެކީ ކުޅެން ޑިބާލާ ތައްޔާރު
 7. މިސް އިންޑިއާ 2018 އަށް އަނުކްރީތީ!
 8. ޖޭޕީގެ ނާއިބު ލީޑަރުންގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުވެއްޖެ!


ރޯއި ހޮޖްސަން -- ގޫގުލް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްގެ ކޯޗު ކަމަށް ރޯއި ހޮޖްސަން އައްޔަނު ކޮށްފިއެވެ.

ހޮޖްސަން މި މަގާމަށް އައްޔަނު ކޮށްފައިވަނީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގްގައި އެ ޓީމުން ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން ވެސް ބަލިވުމާ ވިދިގެން އެ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމުގައި ހުރި  ހޮލެންޑްގެ ފްރޭންކް ޑިބޯ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމުން ވަކިކުރުމުންނެވެ.

ފްރޭންކް ޑިބޯ ޕެލަސްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެފައި ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުގައި ހުރި ސޭމް އެލަޑައިސްއަށް ނަތީޖާ ނުނެރެވުމުގެ ސަބަބަން އޭނާ އެ މަގާމުން ދުރުކޮށް އާ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޑިބޯއަށް ވެސް މި މަގާމުގައި ދެމިހުރެވޭ ގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

ޕެލަސްއިން މި ސީޒަނުގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން މޮޅުވެފައެއްނުވެއެވެ. އަދި އެ ޓީމަށް މިހާތަނަށް ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި އެއްވެސް ގޯލެއް ވެސް ޖެހިފައެއްނުވެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެ ޓީމުގެ މެނޭޖްމަންޓުން ވަނީ ޑިބޯ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމުން ވަކިކޮށް ރޯއި ހޮޖްސަން އެ މަގާމަށް އައްޔަނު ކޮށްފައެވެ. ޑިބޯ ޕެލަސްގެ ކޯޗުކަމުގެ މަގާމުގައި ހުރީ އެންމެ 77 ދުވަހުއެވެ.

ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްގެ ކޯޗުކަމާ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ހޮޖްސަން ހަވާލުވެފައިވާއިރު އޭނާ ވަނީ މީގެ ކުރިން ލިވަޕޫލްއާ އިންޓަ މިލާނާ ވެސްޓް ބްރޮމްގެ އިތުރުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަން ވެސް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް