18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ފަރްހާން އަޚްތަރު

ފިލްމެއް ހިންގުމަށް ރަނގަޅު ކޮންޓެންޓެއް ބޭނުންވޭ:ފަރްހާން އަޚްތަރު

  • ފަރްހާނުގެ "ލަކްނައު ސެންޓްރަލް" ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 12 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 11:44 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  4. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  5. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  6. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  7. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  8. ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް 63،000 ބިދޭސީން މަސައްކަތް ކުރޭ: އިމިގްރޭޝަންފިލްމެއް ރަނގަޅަށް ހިނގައިގަތުމަށް ރަނގަޅު ކޮންޓެންޓަކީ މުހިއްމު އެއްޗެއްކަމަށް ފަރްހާން އަޚްތަރު ބުނެފިއެވެ.

ފަރްހާން އަޚްތަރުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ލަކްނައު ސެންޓްރަލް" އާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓެއްގައި އޭނާ ބުނީ ކޮންމެ މޮޅު ފިލްމެއް އުފެއްދިކަމުގައިވިއަސް އެ ފިލްމެއް ހިނގާނީ މޮޅު ކޮންޓެންޓެއް ގެނެސްދެވިގެންކަމަށެވެ. ފަރްހާން ބުނީ ފިލްމު ހިނގާނީ ވަކި މޮޅު ނުވަތަ މަޝްހޫރު މީހަކު އެފިލްމެއްގައި އުޅެގެން ނޫންކަމަށާއި އެކަން ކުރިން ނިކުތް ފިލްމުތަކުން އެނގިއްޖެކަމަށެވެ.

ފަރްހާނުގެ "ލަކްނައު ސެންޓްރަލް" ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

މި ފިލްމުގައި އެކްޓު ކޮށްފައިވަނީ ފަރްހާނުގެ އިތުރުން ގިޕީ ގްރޭވަލް، ރާޖޭޝް ޝަރްމާ އަދި އިނާމުލާގް އެވެ.

މިއީ ހަގީގީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް