20 ޖޫން 2018 | ބުދަ | 04 އަދަ
އިމްސާކް 04:15
06 ޝައްވާލް 1439
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39

ރޮހިންޖާ ޓެލެތޯން

ޓެލެތޯން ފަންޑަށް ރައީސް މައުމޫނާއި މެންބަރު ފާރިސް އެހީ ހަދިޔާކުރައްވައިފި

 • ދެބޭފުޅުންވެސް އެހީ ހަދިޔާކުރެއްވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު
 • ފާރިސް އެހީ ހަދިޔާކުރެއްވީ ޖަލުގައި ހުންނަވައިގެން
 • ފަންޑަށް 4 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިގެންގޮސްފައިވޭ
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | @IxmaealNaail

| 12 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 04:05 | |

މަގުބޫލް

 1. ޔާމީނުގެ މައްޗަށް މައުމޫން މުޖައްރިބު ނަތީޖާއެއް ނެރޭނެ
 2. އާޖެންޓީނާ، އައިސްލޭންޑް މެޗަށްފަހު އުފެދުނު އެންމެ ބޮޑު ސުވާލު: މީހަކު މިހާ ލޯބިވަނީ ކިހިނެތް؟
 3. ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ޔާމީން ކެމްޕޭން އޮފީހަށް އެނގޭތީ މުވައްޒަފުން ކަންބޮޑުވަނީ!
 4. ބަޖެޓެއް ނުލިބޭ، އިންތިހާބެއް ނޯންނާނެ!
 5. ބުނާގޮތް ނުހަދައިގެން ކްރޮއޭޝިއާގެ ކުޅުންތެރިއަކު ރަށަށް ފޮނުވާލަން ނިންމައިފި
 6. ފާރިސްގެ ދިފާއުގައި ހެކިބަސް ދޭން ޕީޕީއެމް މަޖިލިސް މެމްބަރުން ދެކޮޅު ހަދައިފި
 7. ކޮންމެހެން ފުރުސަތު ދެއްވާކަން ދައްކަން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް: ފާރިސް މައުމޫން
 8. ސައުދީގެ ކުޅުންތެރިން ދަތުކުރި ފްލައިޓްގެ އިންޖީނުގައި ރޯވެއްޖެ


ރާއްޖެޓީވީއިން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ދިވެހިން، ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު" ޓެލެތޯން ފަންޑަށް، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޒް މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމާއި، މިވަގުތު ޖަލުގައި ހުންނެ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ރާއްޖެޓީވީއިން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ދިވެހިން، ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު" ޓެލެތޯން ފަންޑަށް، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޒް މައުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމާއި، މިވަގުތު ޖަލުގައި ހުންނެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙުމަދު ފާރިސް މައުމޫން އެހީ ހަދިޔާ ކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ދެބޭފުޅުން ފަންޑަށް އެހީ ހަދިޔާ ކުރައްވާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރުއެވެ.

ރައީސް މައުމޫނާއި މެންބަރު ފާރިސްގެ އިތުރުންވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި، ސިޔާސީ ބައެއް އެހެން ބޭފުޅުން މި ފަންޑަށް އެހީވެލައްވާފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް އިތުރު މެންބަރުންނާއި، ސިޓީ، އަތޮޅު އަދި ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ކައުންސިލަރުން ވަނީ މި ފަންޑަށް އެހީވެލައްވާފައެވެ.

 މީގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ބައެއް ކުންފުނިތަކުންނާއި ކަންމަތީ ފިހާރަތަކުންނާއި ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި ކްލަބް ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެވެސް ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމަކާ އެހީތެރިކަމެއް ވަނީ ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ. އަދި މި ޓެލެތޯނުގައި ރާއްޖޭގެ 19 ރަށެއްގެ ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، އަތޮޅު ތެރެއިންވެސް ފަންޑަށް ވަނީ ބޮދު ތަރުހީބެއް ލިބިފައެވެ.

ހުއްޓުމެއްނެތި 30 ގަޑިއިރަށް، ޓެލެތޯންއަކާއި އެކު އެހީ ހޯދުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކެމްޕެއިން ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ 20:30 ގައޮ ނިންމިއިރު، މި ފަންޑަށް ވަނީ 4 މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރު އަދަދަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ލިބިފައެވެ. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން، މި ފައިސާ ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރާއްޖެޓީވީން ނިންމާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކެރެސެންޓް މެދުވެރިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް