20 ޖޫން 2018 | ބުދަ | 04 އަދަ
އިމްސާކް 04:15
06 ޝައްވާލް 1439
އިޝާ 19:39
މަޣްރިބް 18:20
އަސްރު 15:35
މެންދުރު 12:11
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:36

ރޮހިންޖާ ޓެލެތޯން

ޓެލެތޯނަށް ހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

 • މި ޓެލެތޯނުގައި ރާއްޖޭގެ 19 ރަށެއްގެ ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެފައިވޭ
 • ފައިސާގެ އެހީގެ އަދަދު ހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެ
 • މި ޓެލެތޯނަކީ އަމިއްލަ ޓީވީ ސްޓޭޝަނަކުން އިސްނަގައިގެން ހިންގި އެންމެ ކާމިޔާބު ޓެލެތޯން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | @Saaif80

| 12 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | އަންގާރަ 00:24 | |

މަގުބޫލް

 1. ޔާމީނުގެ މައްޗަށް މައުމޫން މުޖައްރިބު ނަތީޖާއެއް ނެރޭނެ
 2. އާޖެންޓީނާ، އައިސްލޭންޑް މެޗަށްފަހު އުފެދުނު އެންމެ ބޮޑު ސުވާލު: މީހަކު މިހާ ލޯބިވަނީ ކިހިނެތް؟
 3. ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ޔާމީން ކެމްޕޭން އޮފީހަށް އެނގޭތީ މުވައްޒަފުން ކަންބޮޑުވަނީ!
 4. ބަޖެޓެއް ނުލިބޭ، އިންތިހާބެއް ނޯންނާނެ!
 5. ބުނާގޮތް ނުހަދައިގެން ކްރޮއޭޝިއާގެ ކުޅުންތެރިއަކު ރަށަށް ފޮނުވާލަން ނިންމައިފި
 6. ފާރިސްގެ ދިފާއުގައި ހެކިބަސް ދޭން ޕީޕީއެމް މަޖިލިސް މެމްބަރުން ދެކޮޅު ހަދައިފި
 7. ކޮންމެހެން ފުރުސަތު ދެއްވާކަން ދައްކަން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް: ފާރިސް މައުމޫން
 8. ސައުދީގެ ކުޅުންތެރިން ދަތުކުރި ފްލައިޓްގެ އިންޖީނުގައި ރޯވެއްޖެ


ރާއްޖެޓީވީ ކައިރީގައި ހުރި ފަންޑު ފޮއްޓަށް ތުއްތު ކުއްޖަކު ރުފިޔާ ހަދިޔާކުރަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރޮހިންޖާގެ މުސްލިމުންނަށް އެހީވުމަށް ރާއްޖެޓީވީއިން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ދިވެހިން، ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާއެކު" ޓެލެތޯނަށް ލިބުނު ފައިސާގެ އެހީގެ އަދަދު ހަތަރު މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ސީއޯއޯ ޙުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު 2:42 އިން ފެށިގެން ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 8:30 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ޓެލެތޯނަކީ އަމިއްލަ ޓީވީ ސްޓޭޝަނަކުން އިސްނަގައިގެން ހިންގި އެންމެ ކާމިޔާބު ޓެލެތޯން ކަމަށެވެ.

"ރާއްޖެ ޓީވީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއި މެނޭޖްމެންޓްގެ ފަރާތުން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން، މިފަދަ ބޮޑު ދީލަތި ކަމެއް ދެއްކެވީތީ،" ފިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ. 

މި ފަންޑަށް ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ބައެއް ކުންފުނިތަކުންނާއި ކަންމަތީ ފިހާރަތަކުންނާއި ކެފޭ ރެސްޓޯރެންޓްތަކާއި ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި ކައުންސިލްތަކާއި ކުލަބު ޖަމިއްޔާ ތަކުންނާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވެސް ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމަކާ އެހީތެރިކަމެއް ލިބިގެންވަނީ ގޮސްފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން އިސްނަގައިގެން މި ޓެލެތޯނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތްތަކަށާއި އަދި އެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެއްބާރުލުމަށް ފިޔާޒް ވަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ މެނޭޖްމަންޓާއި މުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. މި ޓެލެތޯނުގައި ރާއްޖޭގެ 19 ރަށެއްގެ ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ދިވެހިޔާމީން

9 މަސް ކުރިން

ގައުމުގެ ބޮޑެތި ވަގުންނަށް ތިދެވެނީ ކޮންމެސެޖެއްބާ؟ފަސޭހަފައިސާ

0
1