22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު | 06 އަދަ
އިމްސާކް 04:15
08 ޝައްވާލް 1439
އިޝާ 19:39
މަޣްރިބް 18:21
އަސްރު 15:36
މެންދުރު 12:12
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:37

ނޭމާ

ނޭމާ ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް: ޕެލޭ

  • މިވަގުތު ބްރެޒިލްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ހުރީ ނޭމާ: ޕެލޭ
  • ޕީއެސްޖީގައި ނޭމާގެ ހުނަރު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ދެއްކޭނެ: ޕެލޭ
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | @Saaif80

| 4 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޯމަ 10:43 | |

މަގުބޫލް

  1. ސަޢީދު: އެންމެ ބޭކާރު ވަޒީރު
  2. މަހެއް ފަހުން އަދީބަށް ދިން އާއިލީ ބައްދަލުވުން: ބިއްލޫރި ދޮރެއްގެ ބިއްދޮށުން ފޯނުގެ އަތްގަނޑުން!
  3. އެމްޑީޕީއާ އެކު ތިބި ބަޔަކު ގޮވައިގެން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނަން، ޖޭޕީ ވަކިވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން: އެމްޑީޕީ
  4. ވިންޓަރ ޕާކަށް ވަންނަ މީހުންގެ އަތުން ފީއެއް ނަގާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
  5. ޓްވިޓަރ ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކާއި ދިވެހި ފުލުހުން ޚިލާފުވެއްޖެ
  6. މެސީއާ އެކީ ކުޅެން ޑިބާލާ ތައްޔާރު
  7. މިސް އިންޑިއާ 2018 އަށް އަނުކްރީތީ!
  8. ޖޭޕީގެ ނާއިބު ލީޑަރުންގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުވެއްޖެ!


ނޭމާ ޕެލޭއާއެކު -- ގޫގުލް

ބްރެޒިލްގެ ހުނަރުވެރި ފޯވަޑް ނޭމާ ޑަސިލްވާ ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވުމަކީ އޭނާ ނިންމި ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށް ބްރެޒިލްގެ ފުޓުބޯޅައިގެ ރަސްގެފާނު ޕެލޭ ބުނެފިއެވެ.

ބްރެޒިލްއާއެކު ތިންފަހަރު ވާރލްޑްކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ޕެލޭ މިހެން ބުނެފައިވަނީ ސްޕެއިންގެ މަޝްހޫރު ނޫހެއް ކަމަށްވާ މާސާއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައެވެ.

މި އިންޓަވިއުގައި ޕެލޭ ބުނެފައިވަނީ މިވަގުތު ބްރެޒިލްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ހުރީ ނޭމާ ކަމަށާ ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވުމަކީ އޭނާ ނިންމި ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބާސެލޯނާގައި އޭނާ މަޑުކުރިނަމަ އޭނާ އަބަދުވެސް ހުންނަން ޖެހޭނީ މެސީގެ ފަހަތުގައި ކަމަށް ޕެލޭ ބުންޏެވެ. ނޭމާއަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދޭނެކަމަށްވެސް ޕެލޭ ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕެލޭ ބުނެފައިވަނީ ޕީއެސްޖީގައި ނޭމާގެ ހުނަރު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ދެއްކޭނެ ކަމަށާ ނޭމާގެ ހަގީގީ ކުޅުން މި ސީޒަނުގައި ފެނިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޕެލޭވަނީ ޓީމެއްގެ އެންމެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ހުރުމަކީ ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން ބޮޑު ކަމެއް ކަމަށާއި އެ ޒިންމާ ރަނގަޅަށް އަދާ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ކެރިއާ އަޑިއަޅާލުމަކީ ވެސް ވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ޕެލޭއަކީ ބްރެޒިލްގެ ގައުމީ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްދިން ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އޭނާވަނީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު 92 މެޗުގައި 77 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އެހެނަސް ޕެލޭ ދެކޭގޮތުގައި އޭނާގެ ރިކޯޑު މުގުރާލާނީ ނޭމާއެވެ. 25 އަހަރުގެ ނޭމާވަނީ މިހާތަނަށް ބްރެޒިލްއަށް ކުޅުނު 78 މެޗުގައި 52 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

މި ސީޒަނުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓުގައި ނޭމާ ބާސާއިން ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވެފައިވަނީ 222 މިލިއަން ޔޫރޯއަށެވެ. އޭނާވަނީ މިހާތަނަށް ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅުނު ތިން މެޗުގައި ތިން ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. ބްރެޒިލްގެ ސަންޓޯސްއިން ކެރިއަރު ފެށި ނޭމާވަނީ ބާސެލޯނާގައި ވޭތުކުރި ހަތަރު އަހަރުގައި އެ ޓީމަށް ކުޅުނު 123 މެޗުގައި 68 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް