19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ހައްޖު 1438

ހައްޖު – އަދަދުން

 • މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރި މީހުންގެ އަދަދަކީ 2.35 މިލިއަން

| 2 ސެޕްޓެންބަރ 2017 | ހޮނިހިރު 20:28 | |

މަގުބޫލް

 1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
 2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
 3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
 4. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
 5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
 6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
 7. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
 8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ


މިއަހަރު ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ އަދަދު ހުސްވި އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ -- އަލްއަރަބިއްޔާ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އަހަރީ ދީނީ އެއްވުމަކީ ހައްޖުގެ އަޅުކަމެވެ. ކެރި ފޯރުންތެރިކަން ހުރުމާއެކު ސިއްހަތު ތަންދޭ ނަމަ ކޮންމެ މުސްލިމަކު މަދުވެގެން އުމުރުން އެއްފަހަރު ހައްޖުވުމަކީ އިސްލާމް ކަމުގެ ރުކުނެއް ކަމުގައި ވީ ހިނދު މި ރުކުން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން މުސްލިމުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ހައްޖުވުމަށް ދެއެވެ.

އަޅުކަމުގެ ތެރޭގައި 5 ދުވަސް ހޭދަވާ މި އަޅުކަން ރަނގަޅު ގޮތުގައި ފުރިހަމަ ކުރެވިއްޖެނަމަ އެމީހެއްގެ އިސްވެ ގޮސްފައިވާ ހުރިހާ ފާފަތަކެއް ފުހެވިގެން ދެއެވެ. މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަމުގެ ބައެއް ތަފާސް ހިސާބަށް ބަލާއިރު އެކަނިވެސް ހައްޖުވުމަށް މުސްލިމުންގެ ހިތުގައި އޮންނަ ޝައުގު ކިތަންމެ ފުރިހަމައަކަށްވެސް ހާމަވެގެން ދެއެވެ.

 1. މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރި މީހުންގެ އަދަދަކީ 2.35 މިލިއަން އެވެ.
 2. ހައްޖުވުމަށް ބޭރު ގައުމުތަކުން ދިޔަ މީހުންގެ އަދަދަކީ 1.75 މިލިއަން އެވެ.
 3. ހައްޖުވުމަށް ދިޔަ ފިރިހެނުންގެ އަދަދަކީ 1.33 މިލިއަން އެވެ.
 4. ހައްޖުވުމަށް ދިޔަ އަންހެނުންގެ އަދަދަކީ 1.02 މިލިއަން އެވެ.
 5. އެންމެ ގިނަ ހައްޖުވެރިން އައީ އަރަބި ގައުމުތަކުގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުންނެވެ. އެއީ 59 އިން ސައްތަ އެވެ.
 6. އަރަބި ގައުމުތަކުން ހައްޖަށް މިއަހަރު އައި ނިސްބަތަކީ 24 އިން ސައްތަ އެވެ.
 7. އަރަބި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ އެފްރިކާ ގައުމުތަކުން ހައްޖުވުމަށް އައި މީހުންގެ ނިސްބަތަކީ 11 އިން ސައްތަ އެވެ.
 8. ޔޫރަފުން ހައްޖަށް އައި މީހުންގެ ނިސްބަތަކީ 5 އިން ސައްތަ އެވެ.
 9. އުތުރު އެމެރިކާ އިން ހައްޖަށް އައި ނިސްބަތަކީ 1 އިން ސައްތަ އެވެ.
 10. ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓި ފައުޖުގައި ހިމެނެނީ 100،000 (އެއްލައްކަ) މީހުންނެވެ.
 11. ހައްޖުގެ ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ މަގުތަކުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާގެ އަދަދަކީ 5،000 އެވެ.
 12. ސައުދީ މީހުންނާއި ސައުދީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނާ އެކު ޖުމްލަ 600،000 މީހުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ހައްޖުވިއެވެ.
 13. މި އެންމެން ނަމާދުކޮށް ދުއާކޮށް ހެދި އިސްލާމުންގެ އެންމެ މުގައްދަސް ބިނާ ކަމުގައިވާ މަސްޖިދުލް ހަރާމްގެ ބޮޑު މިނަކީ، 12.5 މިލިއަން އަކަ ފޫޓެވެ.
 14. މި އަހަރު ހައްޖަށް ދިޔަ އުމުރުން އެންމެ ދޮށީ މީހާގެ އުމުރަކީ 104 އެވެ. އޭނާއަކީ އިންޑޮނީޝިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ އިބޫ މާރިއާ މަރްގަނީ މުހައްމަދުއެވެ.
 15. ހައްޖުގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ދަތުރު ތަކުގައި ބޭނުން ކުރި ޗާޓަރ ބަސް ތަކުގެ އަދަދަކީ 3500 އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް