23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

"ވީރޭ ދި ވެޑިން"

"ވީރޭ ދި ވެޑިން" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހު ފަށަނީ

  • މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން 55 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 22 އޯގަސްޓު 2017 | އަންގާރަ 11:34 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
  3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  5. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު
  6. ވެރިކަމަށް އައީ ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، އެއްވެސް ބަޔަކަށް ދެރަ ގޮތެއް ނުހަދާނަން: ރައީސް ސޯލިހު
  7. އިތުރު ދެ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަނީ
  8. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ


"ވީރޭ ދި ވެޑިން" ގެ ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދާ ދެ ބަތަލާއިން. ކަރީނާ ކަޕޫރު(ވ) އަދި ސޯނަމް ކަޕޫރު -- ގޫގުލް

"ވީރޭ ދި ވެޑިން" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހު ފެށުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފިއެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ފިލްމުގެ މަންޒަރުތައް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މުމްބާއީ، ދިއްލީ އަދި ތައިލޭންޑްގަ އެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ނަގަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ މުމްބާއީގައި ނަގަންޖެހޭ ޝޮޓްތައް ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

އަންހެނުންތަކެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ "ވީރޭ ދި ވެޑިން"ގެ ޝޫޓިން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެ ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރ އެކްތާކަޕޫރު އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިފިލްމަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ކަރީނާ ކަޕޫރުވެސް ވަނީ ވިހެއުމަށް ފަހު ވަނީ އޭނާގެ ބަރުދަން ލުއި ވެސް ކޮށްފައެވެ. އަދި އެއް އެކްޓަރ ސްވަރާ ބާސްކަރް 10 ކިލޯ ލުއިވެސް ކޮށްފައެވެ.

ކަރީނާ އާއި ސޯނަމްއާ އެކު ސްވަރާ ބާސްކަރާއި ޝިކާ ޓަލްސާނިޔާ މުހިންމު ރޯލުން ފެނިގެންދާ މި ފިލްމަކީ ގިނަ ބަތަލާއިންތަކެއް ލީޑްރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމެވެ. މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން 55 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ރީއާ ވަނީ މީގެ ކުރިން ބުނެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް