23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
ފަތިސް 04:57
އިރުއަރާ 06:08
މެންދުރު 12:17
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:29

ސިދާތު މަލޯތުރާ

ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރަން ބޭނުން: ސިދާތު

  • ސިދާތުގެ ފިލްމެއް ދެން އެންމެ އަވަހަށް ނިކުންނާނީ މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 22 އޯގަސްޓު 2017 | އަންގާރަ 11:29 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
  3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  5. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު
  6. ވެރިކަމަށް އައީ ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، އެއްވެސް ބަޔަކަށް ދެރަ ގޮތެއް ނުހަދާނަން: ރައީސް ސޯލިހު
  7. އިތުރު ދެ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަނީ
  8. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ


ސިދާތު މަލޯތުރާ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކުރަން ބޭނުން ވާކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސިދާތު މަލޯތުރާ ބުނެފިއެވެ.

ސިދާތު މަލޯތުރާ ފިލްމު ކުޅުމުގެ ކުރިން ވަނީ ކެމެރާ ފަހަތުގައި އުޅެފައެވެ. އެގޮތުން "މައި ނޭމް އިޒް ޚާން" ގެ ޑައިރެކްޝަން މަސައްކަތް ކަރަން ޖޯހަރާއެކު ކޮށްފައެވެ.

ސިދާތު ބުނީ އޭނާ އަދި ފިލްމު ޑައިރެކްޓު ކުރަން އަދި ބޭނުން ނުވާކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ފިލްމު ޕޮރޮޑިއުސްކުރަން ކަމަށެވެ. އޭނާ ބޭނުންވަނީ ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ފިލްމު އުފެއްދުންކަމަށާއި އޭގައި އެއްވެސް ބައެއްގެ ނުފޫޒެއް އޮންނަން ބޭނުންނުވާކަމަށެވެ. އޭރުން އޭނާ ބޭނުންވާގޮތަށް ހިތްހަމަޖެހިގެން ކާމިޔާބު ފިލްމު އުފެއްދޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތްކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން އޭނާ ޑައިރެކްޓްކުރަން ފަށާނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. ސިދާތު ބުނީ އޭނާ ޕްރޮޑިއުސް ކުރަން ފެށިކަމުގައިވިއަސް އެކްޓު ކުރުން ނުހުއްޓާނެކަމަށެވެ.

ސިދާތުގެ ފިލްމެއް ދެން އެންމެ އަވަހަށް ނިކުންނާނީ މިމަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. އެއީ އޭނާ ޖެކޮލީން ފެނާންޑެޒްއާއެކު ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "އަ ޖެންޓަލްމެން" އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް