19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 07 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ހައްޖު 1438

ސައުދީ އަށް ޒުލްހިއްޖާ މަހުގެ ހަނދެއް ހޯމަ ދުވަހު ނުފެނުނު، ބޮޑު އީދު ވާނީ ސެޕްޓެމްބަރ 1

 • މުސްލިމުންގެ ބޮޑު އީދަކީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 1 ވާ ހުކުރު ދުވަސް
 • ހައްޖުގެ އަޅުކަން ފެށޭނީ، އޮގަސްޓް 30 ވާ ބުދަ ދުވަހު
 • ރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރުގައި ވެސް އީދު ދުވަސް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ 1
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajje.mv

| 22 އޯގަސްޓު 2017 | އަންގާރަ 00:35 | |

މަގުބޫލް

 1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
 2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
 3. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
 4. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
 5. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ
 6. ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ކަނޑާލައި، މާލޭގައި ބަސްދަތުރު ފަށަނީ
 7. ވަޒީރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަހްލޫފުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގެ މީހުންނާއެކު!
 8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ


ޒުލްހިއްޖާ މަހުގެ ހަނދު ހޯމަ ދުވަހު ނުފެނުކަން ސައުދީން ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައި -- ގޫގުލް

ޒުލްހިއްޖާ މަހުގެ ހަނދު ހޯމަ ދުވަހު ނުފެނުނު ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ނިންމުމާއެކު، މި އަހަރުގެ މުސްލިމުންގެ ބޮޑު އީދަކީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 1 ވާ ހުކުރު ދުވަސް ކަމުގައި ވެއްޖެއެވެ.

އިސްލާމީ ކަލަންޑަރުގައި އަޟުހާ ޢީދު ދުވަހަކީ ޒުލްހިއްޖާ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހެވެ.

އީދު ދުވަސް މި ގޮތައް ކަނޑައެޅިގެން ދިއުމާއެކު ހައްޖުގެ އަޅުކަން ފެށޭނީ، އޮގަސްޓް 30 ވާ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

އީދު ދުވަސް ކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރުގައިވެސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަހަކީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 1 ވާ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން 4 ވާ ހޯމަ ދުވަހާ ހަމައަށް ބޮޑު އީދު ބަންދުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ކަލަންޑަރުގައި ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް