19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ހައްޖު 1438

ސައުދީ އަށް ޒުލްހިއްޖާ މަހުގެ ހަނދެއް ހޯމަ ދުވަހު ނުފެނުނު، ބޮޑު އީދު ވާނީ ސެޕްޓެމްބަރ 1

 • މުސްލިމުންގެ ބޮޑު އީދަކީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 1 ވާ ހުކުރު ދުވަސް
 • ހައްޖުގެ އަޅުކަން ފެށޭނީ، އޮގަސްޓް 30 ވާ ބުދަ ދުވަހު
 • ރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރުގައި ވެސް އީދު ދުވަސް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ 1
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajje.mv

| 22 އޯގަސްޓު 2017 | އަންގާރަ 00:35 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
 2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
 3. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
 4. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
 5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
 6. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
 7. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
 8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


ޒުލްހިއްޖާ މަހުގެ ހަނދު ހޯމަ ދުވަހު ނުފެނުކަން ސައުދީން ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައި -- ގޫގުލް

ޒުލްހިއްޖާ މަހުގެ ހަނދު ހޯމަ ދުވަހު ނުފެނުނު ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ނިންމުމާއެކު، މި އަހަރުގެ މުސްލިމުންގެ ބޮޑު އީދަކީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 1 ވާ ހުކުރު ދުވަސް ކަމުގައި ވެއްޖެއެވެ.

އިސްލާމީ ކަލަންޑަރުގައި އަޟުހާ ޢީދު ދުވަހަކީ ޒުލްހިއްޖާ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހެވެ.

އީދު ދުވަސް މި ގޮތައް ކަނޑައެޅިގެން ދިއުމާއެކު ހައްޖުގެ އަޅުކަން ފެށޭނީ، އޮގަސްޓް 30 ވާ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

އީދު ދުވަސް ކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ކަލަންޑަރުގައިވެސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަހަކީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 1 ވާ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން 4 ވާ ހޯމަ ދުވަހާ ހަމައަށް ބޮޑު އީދު ބަންދުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ކަލަންޑަރުގައި ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް