16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 12 އުތުރަހަޅަ
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:16
ފަތިސް 05:01

ހައްޖު 1438

މިރޭ ޒުލްހިއްޖާ މަހަށް ސައުދީގައި ހަނދު ބަލާނެ

  • އަރަފާތުގައި ތިބެން ޖެހޭ ދުވަސް ކަނޑައަޅަނީ އައު މަހުގެ ހަނދު ބަލައިގެން
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajje.mv

| 21 އޯގަސްޓު 2017 | ހޯމަ 12:36 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  7. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ހަނދާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ ކޯޓުތަކަށް -- ނޭޝަނަލް ޖިއޮގްރަފިކް

ހޯމަ ދުވަހުގެ އިރު އޮއްސުމާއެކު ޒުލްހިއްޖާ މަހަށް ހަނދުބެލުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި އުޅޭ އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް އެގައުމުގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ގޮވާލައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހަކީ ޒުލްގައިދާ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ސްޕްރީމް ކޯޓުން ބުނެފައިވަނީ ހަނދު ފެނިއްޖެ މީހަކު އެކަން އަންގާނީ އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި ކޯޓަކަށް ކަމަށެވެ. ކޯޓަށް ގޮސް އެމައުލޫމާތު ނުދެވޭ ނަމަ ފުލުހުންނަށް އެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން އެދިފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ ޕްރެސް އޭޖެންސީ (އެސްޕީއޭ) އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޒުލްހިއްޖާ މަހަށް ހަނދުބަލަނީ ހައްޖުގެ އެންމެ މުހިންމު ދުވަސް ކަމުގައިވާ އަރަފާތު ދުވަސް ކަނޑައެޅުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް