16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ހައްޖު 1438

މިރޭ ޒުލްހިއްޖާ މަހަށް ސައުދީގައި ހަނދު ބަލާނެ

  • އަރަފާތުގައި ތިބެން ޖެހޭ ދުވަސް ކަނޑައަޅަނީ އައު މަހުގެ ހަނދު ބަލައިގެން
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajje.mv

| 21 އޯގަސްޓު 2017 | ހޯމަ 12:36 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ހަނދާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހުށަހަޅަން ޖެހެނީ ކޯޓުތަކަށް -- ނޭޝަނަލް ޖިއޮގްރަފިކް

ހޯމަ ދުވަހުގެ އިރު އޮއްސުމާއެކު ޒުލްހިއްޖާ މަހަށް ހަނދުބެލުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި އުޅޭ އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް އެގައުމުގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ގޮވާލައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހަކީ ޒުލްގައިދާ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ސްޕްރީމް ކޯޓުން ބުނެފައިވަނީ ހަނދު ފެނިއްޖެ މީހަކު އެކަން އަންގާނީ އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި ކޯޓަކަށް ކަމަށެވެ. ކޯޓަށް ގޮސް އެމައުލޫމާތު ނުދެވޭ ނަމަ ފުލުހުންނަށް އެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުން އެދިފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ ޕްރެސް އޭޖެންސީ (އެސްޕީއޭ) އިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޒުލްހިއްޖާ މަހަށް ހަނދުބަލަނީ ހައްޖުގެ އެންމެ މުހިންމު ދުވަސް ކަމުގައިވާ އަރަފާތު ދުވަސް ކަނޑައެޅުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް