24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ | 13 ފަސްބަދުރުވަ
17 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:07
ފަތިސް 04:57

"ވޮންޑާ ވުމަން2"

"ވޮންޑާ ވުމަން2"ގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ ޕެޓީ ޖެންކިންސް؟

  • ފުރަތަމަ ފިލްމަށް ވަނީ ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 21 އޯގަސްޓު 2017 | ހޯމަ 12:15 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
  3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  5. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު
  6. އިތުރު ދެ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަނީ
  7. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
  8. ހަރާމް އެއްޗެއް ކައިފިނަމަ އިލާހީ ކޯފާ ހަށިގަނޑަށް ވާޖިބުވާނެ: ޚުތުބާ


"ވޮންޑާ ވުމަން" ގެ ޕޯސްޓަރެއް -- ގޫގުލް

"ވޮންޑާ ވުމަން2" ގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ ޕެޓީ ޖެންކިންސް ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފިއެވެ.

މިފިލްމަށް ޑައިރެކްޓަރަކު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމުގެ އަޑުތައް މީގެ ކުރިން ވަނީ ފެތުރިފައެވެ. ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުގައި މި ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކުރުމަށް ޕެޓީ ޖެންކިންސް މިހާރު ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

"ވޮންޑާ ވުމަން2" ސިނަމާތަކަށް އަންނާނެކަމަށް ކޮމިކް-ކޮން ފެއާގައި ބުނެފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގައެވެ.

"ވޮންޑާ ވުމަން"ގެ ފުރަތަމަ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރަކީވެސް އޭނާއެވެ. އެ ފިލްމަށް ވަނީ 770 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައެވެ.

"ވޮންޑާ ވުމަން" ގެ ފުރަތަމަ ފިލްމުގައި ސްޓީވްގެ ފްލައިޓެއް ޑަޔާނާގެ ޕްލެނެޓަށް ވެއްޓުމުން ދެން ހިނގާ ކަންތައް ފެނިގެންދެއެވެ. ދުނިޔޭގައި ކުރިއަށް ދާ ހަނގުރާމަ، އެއް ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ހިންގަނީ "އޭރީސް- ގޯޑް އޮފް ވޯރ" ކަމަށް ބުނެ، ޑަޔާނާ ދުނިޔެ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ލަންޑަނަށް ދެއެވެ.

"ވޮންޑަރ ވުމަން" ރިލީޒް ކޮށްފައިވަނީ 2 ޖޫން، 2017 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް