21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

ހައްޖު 1438

މި ފަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާ އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާގެ އުމުރަކީ 104 އަހަރު!

  • އިންޑޮނީޝިއާގެ 20 ހައްޖުވެރިޔަކު ވަނީ ނިޔާވެފައި
|

| 21 އޯގަސްޓު 2017 | ހޯމަ 09:28 | |

މަގުބޫލް

  1. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  2. ޑރ އިޔާޒްގެ ހޫނު ރައްދެއް ނާޒިމްއަށް
  3. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް!
  4. ރޮޒެއިނާ އާއި ހިސާންގެ ދެމަފިރިކަނބަލުން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު!
  5. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  6. މަސް މާރުކޭޓް ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ
  7. ދައުލަތަށް އެންމެ ގިނަ އާމްދަނީ ވައްދައިދޭ މީހުންގެ ހައްގުތައް ގެއްލިފައި!
  8. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް


ބާއިޤް މާރިއާ އަކީ މި އަހަރު ހައްޖަށް ދިޔަ އެންމެ ދޮށީ މީހާ - އިންޑޮނީޝިއާ އިން ހައްޖަށް ދިއުމަށް އެތައް އަހަރަކު ކިޔޫގައި ތިބެން ޖެހޭ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ :

މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާ އެންމެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ މައްކާއަށް ހިނގެއްޖެ އެވެ.

އުމުރުން 104 އަހަރުގެ އިންޑޮނީޝިއާގެ ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ ބާއިޤް މާރިއާގެ ސިއްހަތު ރަނގަޅުކަމަށާއި ހައްޖުގެ އަޅުކަން އޭނާއަށް ފުރިހަމަ އަށް އަދާކުރެވޭނެ ކަމަށް ޖިއްދާގައި ހުންނަވާ އިންޑޮނީޝިއާގެ ކޮންސަލް ޖެނެރަލް މުހައްމަދު ހެރީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ދުނިޔޭގައި މުސްލިމުންގެ އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު އިންޑޮނީޝިއާއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ހައްޖަށްދާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަ އެވެ.

މި އަހަރު މިހާތަނަށް އިންޑޮނީޝިއާގެ 20 ހައްޖުވެރިޔަކު ވަނީ ނިޔާވެފަ އެވެ.

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް އިންޑޮނީޝިއާއިން 221،000 މީހުން އަށް ދާއިރު، އެ ގައުމުން ހައްޖަށް ދިއުމަށްޓަކައި ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ކިޔޫގައި ހޭދަ ކުރަންޖެހެ އެވެ.

ދުއިސްތަ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނައިން މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ އިންޑޮނީޝިއާގައި ހައްޖަށް ދިއުމަށް މިހާރު ވެސް އެއް މިލިއަން މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވެ އެވެ. އާންމުކޮށް ހައެއްކަ އަހަރު ވެއިޓް ލިސްޓްކޮށްގެން މަޑުކުރަންޖެހެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް