24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 03 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ހައްޖު 1438

މި ފަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާ އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާގެ އުމުރަކީ 104 އަހަރު!

  • އިންޑޮނީޝިއާގެ 20 ހައްޖުވެރިޔަކު ވަނީ ނިޔާވެފައި
|

| 21 އޯގަސްޓު 2017 | ހޯމަ 09:28 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  4. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  5. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  6. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  7. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  8. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު


ބާއިޤް މާރިއާ އަކީ މި އަހަރު ހައްޖަށް ދިޔަ އެންމެ ދޮށީ މީހާ - އިންޑޮނީޝިއާ އިން ހައްޖަށް ދިއުމަށް އެތައް އަހަރަކު ކިޔޫގައި ތިބެން ޖެހޭ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ :

މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރާ އެންމެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ މައްކާއަށް ހިނގެއްޖެ އެވެ.

އުމުރުން 104 އަހަރުގެ އިންޑޮނީޝިއާގެ ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ ބާއިޤް މާރިއާގެ ސިއްހަތު ރަނގަޅުކަމަށާއި ހައްޖުގެ އަޅުކަން އޭނާއަށް ފުރިހަމަ އަށް އަދާކުރެވޭނެ ކަމަށް ޖިއްދާގައި ހުންނަވާ އިންޑޮނީޝިއާގެ ކޮންސަލް ޖެނެރަލް މުހައްމަދު ހެރީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ދުނިޔޭގައި މުސްލިމުންގެ އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު އިންޑޮނީޝިއާއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ހައްޖަށްދާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަ އެވެ.

މި އަހަރު މިހާތަނަށް އިންޑޮނީޝިއާގެ 20 ހައްޖުވެރިޔަކު ވަނީ ނިޔާވެފަ އެވެ.

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް އިންޑޮނީޝިއާއިން 221،000 މީހުން އަށް ދާއިރު، އެ ގައުމުން ހައްޖަށް ދިއުމަށްޓަކައި ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ކިޔޫގައި ހޭދަ ކުރަންޖެހެ އެވެ.

ދުއިސްތަ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނައިން މުސްލިމުން ދިރިއުޅޭ އިންޑޮނީޝިއާގައި ހައްޖަށް ދިއުމަށް މިހާރު ވެސް އެއް މިލިއަން މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވެ އެވެ. އާންމުކޮށް ހައެއްކަ އަހަރު ވެއިޓް ލިސްޓްކޮށްގެން މަޑުކުރަންޖެހެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް