17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 05 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ހައްޖު 1438

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަނުން 9 މީހުން ބައިސްކަލުގައި ހައްޖަށް!

  • މި ޓީމުން މަދީނާ އިން މައްކާ އަށް ދާނީވެސް ބައިސްކަލުގައި

| 20 އޯގަސްޓު 2017 | އާދީއްތަ 22:54 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ބައިސްކަލްގައި ހައްޖަށް ދިޔަ ޓީމުން، އިސްލާމް ދީނަކީ ސުލްހައިގެ ދީނެއް ކަމުގެ މެސެޖް ފާޅު ކުރުން ހިމެނޭ -- ފޭސްބުކް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ 9 މުސްލިމުން ބައިސްކަލުގައި މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހިނގައްޖެ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ނިއުސް އޭޖެންސީ، އެސް.ޕީ.އޭ އިން ހާމަ ކޮށްފިއެވެ.

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަނުން ފެށި މި ދަތުރު، ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ފޯރި އިރު މި ގްރޫޕުން ވަނީ ތިންހާސް ކިލޯ މީޓަރުގެ ރާސްތާއެއް ބައިސްކަލުގައި ކަޑައްތު ކޮށްފައެވެ. މި ދިގު ރާސްތާ ކަޑައްތު ކުރީ ހަ ހަފްތާގެ މުއްދަތެއްގައެވެ. މި ދަތުރުގައި މި ޓީމުން ހުރަސް ކުރި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި، ފްރާންސް، ސްވިޒަލޭންޑް، އިޓަލީ، ގްރީސް އަދި މިސްރު ހިމެނެއެވެ.

މި ޓީމުގެ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އެތެރޭގެ ދަތުރު ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ޖިއްދާ އިން މަދީނާ އަށް އަދި މަދީނާ އިން މައްކާ އަށް ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީވެސް ބައިސްކަލުގައެވެ.

"ހައްޖު ރައިޑް" ގެ ނަމުގައި މި ޓީމުން ބައިސްކަލްގައި ހައްޖަށް އައުމުގެ މަގްސަދު ތަކުގެ ތެރޭގައި، އިސްލާމް ދީނަކީ ސުލްހައަށް ލޯބިކުރާ ދީނެއްކަން ފާޅު ކުރުމާއި، ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީންނަށް އެހީވުމަށް ފައިސާ އެއްކުރުން ހިމެނޭ ކަމަށް މި ޓީމުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. މި ޓީމުން އުއްމީދު ކަރަނީ އެއް މިލިއަން ޕައުންޑް ރެފިއުޖީންނަށް އެހީވުމަށް ހޯދުމަށެވެ.

މި ޓީމް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދިއުމުން އެ ގައުމުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައްޖު އެންޑް އުމުރާ އާއި ޖެނެރަލް އޮތޯރިޓީ ފޯ ސްޕޯރޓް ގެ އޮފިޝަލުން މަރުހަބާ ކިޔާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް