21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ހައްޖު 1438

ގައްޒާއިން ހައްޖަށް ދާ ފަރާތްތަކަށް މިސްރުން ސަރަހައްދީ ރޮނގު ހުޅުވާލައިފި

  • މި ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 2500 މީހުން މައްކާއަށް ދިއުމަށް ސަރަހައްދީ ރޮނގު ހުރަސްކުރާނެ
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | @Saaif80

| 16 އޯގަސްޓު 2017 | ބުދަ 13:01 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!


ގައްޒާއިން ހައްޖަށްދާ ބައެއް ފަރާތްތަށް -- އާކައިވް

ގައްޒާއިން ހައްޖަށް ދާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަ ކަމާއެކު މައްކާއަށް ދިއުމުގެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މިސްރާއި ގައްޒާ އާއި ދެމެދުގައިވާ ސަރަހައްދީ ރޮނގު މިސްރުން ހުޅުވައިފިއެވެ.

މިސްރާއި ގައްޒާ ގުޅޭ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ހުޅުވާފައިވަނީ ހަތަރު ދުވަހަށް ކަމަށް މިސްރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކުން ހާމަކުރެއެވެ. މި ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 2500 މީހުން މައްކާއަށް ދިއުމަށް ސަރަހައްދީ ރޮނގު ހުރަސްކުރާނެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ވެސް 800 މީހުން ސަރަހައްދީ ރޮނގު ހުރަސްކުރާނެ ކަމަށާއި މި ހުރިހާ މީހުންނަށްވެސް ސައުދީގެ ވިސާ ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ސަރަހައްދީ ރޮނގު ހުޅުވި ކަމުގައި ވިޔަސް ގައްޒާއަށް އެއްވެސް މީހަކަށް އެތެރެ ނުވެވޭނެ ކަމަށް ހަމާސްއިން ހިންގާ ގައްޒާގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓްރީގެ ޑައިރެކްޓާ އޮފް އިންފޮމޭޝަން ހިޝާމް އަދްވާން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އޭއެފްޕީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ސަރަހައްދީ ރޮނގު ހުރަސްކުރަން ހުރި މީހަކު ބުނެފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އޭނާ މައްކާއަށް ދިއުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މި އަހަރުވެސް ހައްޖުވުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުން ދެ މިލިއަން މީހުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށް ދަތުރުކުރާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް