22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 03 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ހައްޖު 1438

ދަތުރަށް ފުރުމުގެ ކުރިން އަމިއްލަ ގައުމުގައި ހައްޖަށްދާ މީހުންގެ ޕާސްޕޯޓް ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ސައުދީން ފަށައިފި

  • ފުރަތަމަ މި ޚިދުމަތް ދިނީ މެލޭޝިއާއިން ހައްޖަށް އައި މީހުންނަށް
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajje.mv

| 15 އޯގަސްޓު 2017 | އަންގާރަ 15:10 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  3. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  4. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  5. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  6. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  7. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  8. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި


މެލޭޝިއާއިން ޕާސްޕޯޓް ޕްރޮސެސް ކޮށްގެން ޖިއްދާ އަށް އައި މެލޭޝިއާ މީހުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ -- ސައުދީގެޒެޓް

އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ގައުމުން ހައްޖު ދަތުރު ފެށުމުގެ ކުރިން ސައުދީ އޮފިޝަލުން އައިސް ޕާސްޕޯޓް ޕްރޮސެސް ކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް މިއަހަރު ފަށައިފިއެވެ.

މުޅިން އަލަށް ސައުދީ ސަރުކާރުން ފެށި މި ޚިދުމަތް ފުރަތަމަ ދިނީ މެލޭޝިއާއިން މިއަހަރު ހައްޖަށްދާ މީހުންނަށެވެ. މި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ސައުދީ ޕާސްޕޯޓް އޮފީހުގެ އޮފިޝަލުންވަނީ މެލޭޝިއާއަށް އައިސް މެލޭޝިއާގެ އޮފިޝަލުންނާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފުރާ މީހުންގެ ޕާސްޕޯޓު ބެލުންތައް ބަލާ ފުރިހަމަ ކޮށްދީފައެވެ.

މި ގޮތުން މެލޭޝިއާއިން ހައްޖަށް ދާ މީހުން ޖިއްދާ އެއަރޕޯޓުގައި މަޑުކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ސައުދީގެ އޮފިޝަލުންވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ކުރިން ޖިއްދާ އެއަރޕޯޓުގައި ކުރަމުން އައި ފިންގަޕްރިންޓް ނެގުމާއި، ފޮޓޯ އާއި ހައްޖަށް އަންނަ މީހާގެ މައުލޫމާތު ސިސްޓަމަށް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ކުއަލަލަމްޕޫރު އެއަރޕޯޓުގައެވެ. އެހެން ކަމުން ޖިއްދާ އެއަރޕޯޓުގައި ހަމައެކަނި އޮންނާނީ ޕާސްޕޯޓު ޗެކް ކޮށްލުން ކަމަށް ވެސް ސައުދީ އޮފިޝަލުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފައިވަނީ މިއީ މި ޚިދުމަތް އަޖުމަ ބެލުމުގެ ގޮތުން ދިން ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށާއި ކުރި މަގުގައި ހައްޖަށް މީހުން ފޮނުވާ އެހެން ގައުމުތަކަށްވެސް މި ޚިދުމަތް ދޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް