23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ހައްޖު 1438

ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ހައްޖުވާން އުޅުނު 95،400 މީހުން އަތުލައިގަނެފި

  • މި ދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހާ ހަމައަށް 663،860 މީހުން ހައްޖުވުމަށް ވައިގެ މަގުން ސައުދީއަށް އެތެރެވެފައިވޭ
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajje.mv

| 15 އޯގަސްޓު 2017 | އަންގާރަ 13:03 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  4. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ލޯފަން ހައްޖުވެރިއަކަށް ސައުދީ ފުލުހަކު މައްކާގައި އެހީތެރިވަނީ -- އޮކާޒް

ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ހައްޖުވާން އުޅުނު 95،400 (ނުވަދިހަ ފަސްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ) މީހުން މިހާތަނަށް އަތުލައިގަނެފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ކޮމަންޑަރ އޮފް ހައްޖު ސެކިއުރިޓީ ފޯސަސް ޖެނެރަލް ޚާލިދް އަލް ހަރްބީ ސައުދީ މީޑީއާ އަށް ހާމަ ކުރައްވައިފިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިއީ ޖުލައި 19 ން އޯގަސްޓް 12 އާ ދެމެދު އެއްގަމު މަގުން އެކި ގޮތް ގޮތުން ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށް އެތެރެވާން އުޅުނު މީހުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ، ސާޅީސް ހަތްހާސް ހަތްސަތޭކަ އުޅަނދު ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ހައްޖަށް މީހުން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރަނި ކޮށް ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ހައްޖަށް އަންނަ މީހުން ހޯދާ އަތުލުމަށް ރެންޑަމް ކޮށް ފިންގަޕްރިންޓް ނެގުމާއި، ވައިގެ މަގުން ސަވޭލަންސް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ހައްޖުވުމަށް މައްކާ އަށާއި އެހެނިހެން ސިޓީތަކަށް އެތެރެވާން މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ހަވާލު ކުރެވި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު ސައުދީ ސަރުކާރުން އަޅާނެ ކަމަށެވެ.

 މި ދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހާ ހަމައަށް 663،860 (ހަލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ތިން ހާސް އަށް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް) މީހުން ހައްޖުވުމަށް ވައިގެ މަގުން ސައުދީއަށް އެތެރެވެފައިވާ ކަމަށާއި، 10،796 (ދިހަހާސް ހަތްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހައެއް) މީހުން އެއްގަމު މަގުން އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، 487 (ހަތަރު ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތެއް) މީހުން ކަނޑު މަގުން ހައްޖަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް