23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:08
ފަތިސް 04:57

އަމީތާބް ބައްޗަން

މި ފަހަރު އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް އަމީތާބް ބުނެފި

  • އަމީތާބްގެ އުފަންދުވަހަކީ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަސް
  • އަމީތާބަށް މިފަހަރު 75 އަހަރު ފުރޭނެ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 14 އޯގަސްޓު 2017 | ހޯމަ 10:57 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
  3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  5. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު
  6. ވެރިކަމަށް އައީ ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، އެއްވެސް ބަޔަކަށް ދެރަ ގޮތެއް ނުހަދާނަން: ރައީސް ސޯލިހު
  7. އިތުރު ދެ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަނީ
  8. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ


އަމީތާބް ބައްޗަން -- އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި އަމީތާބް ބައްޗަންގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭނުންނުވާ ކަމަށް އަމީތާބް ބުނެފައި ވަނީ އޭނާގެ ބްލޮގުގައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެއީ ކީއްވެ ކަމެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

އަމީތާބް އޭނާގެ ބްލޮގުގައި ބުނެފައި ވަނީ އޭނާގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި އަދި އެއްވެސް މީހަކު އޭނާގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހިތްވަރެއް ވެސް ނުދޭނެ ކަމަށާއި ހަފްލާއެއް ބޭއްވިއަސް އޭނާ އޭގައި ބައިވެރިއެއް ވެސް ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އަމީތާބަށް މިފަހަރު 75 އަހަރު ފުރޭނެއެވެ.

އަމީތާބް އޭނާގެ ބްލޮގުގައި ބުނެފައި ވަނީ އޭނާގެ 75 ވަނަ އުފަންދުވަހުގައި ބޭނުން ވަނީ އެކަހެރި ތަނެއްގައި އެކަނިމާއެކަނި އުޅެން ކަމަށެވެ. އަދި އެތަނަކީ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނޭނގޭ ކަހަލަ ތަނެއް ކަމަށާއި އޭނާ ބޭނުންވަނީ އެދުވަހު އޭނާ އެކަނި އުޅެން ކަމަށެވެ.

އަމީތާބްގެ އުފަންދުވަހަކީ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް