23 މާރޗް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 ފަސްބަދުރުވަ
16 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:08
ފަތިސް 04:57

"ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދަ އިޔާ 2"

އެންމެ ފަހުން "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދަ އިޔާ 2" އަށް ތަރިން ހަމަޖެހިއްޖެ

  • އަނަންނިޔާ ވަނީ ސެލެބްރިޓީ ފިޓްނެސް ޓްރެނިންއިން ގްރެޖުއޭޓް ވެފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 14 އޯގަސްޓު 2017 | ހޯމަ 10:49 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
  3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  5. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު
  6. ވެރިކަމަށް އައީ ގިނަ ބައެއްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، އެއްވެސް ބަޔަކަށް ދެރަ ގޮތެއް ނުހަދާނަން: ރައީސް ސޯލިހު
  7. އިތުރު ދެ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަނީ
  8. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ


"ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދަ އިޔާ 2" ގެ ތަރިން ކަމަށް ބުނާ ޓައިގާ އަދި އަނަންނިޔާ -- ގޫގުލް

"ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2" ގައި ޓައިގާ ޝްރޮފްއާ އެކު ފެނިގެންދާނެ ތަރިން އެންމެ ފަހުން ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ކަރްނަ ޖޯހަރުގެ "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދަ އިޔާ 2" ގައި ޓައިގާއާ އެކު  ފެނިގެންދާނީ ބޮލީވުޑަށް މުޅިން އަލަށް ނިކުންނަ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ތާރާ ސުތަރިއާ އާއި އަނަންނިޔާ ޕާންޑޭ އެވެ.

އަނަންނިޔާ ޕާންޑޭއަކީ ކޮމޭޑިއަން ޗަންކީ ޕާންޑޭގެ އަންހެން ދަރިފުޅެވެ. 

އިންޑިއާގެ ނޫހަކަށް ޗަންކީ ޕަންޑޭ ދީފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅު އަނަންނިޔާ މިހާރު ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީއަށް ވަންނަން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށާއި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ ބޮޑު ފިލްމަކުން ފެނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަނަންނިޔާ ވަނީ މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ސެލެބްރިޓީ ފިޓްނެސް ޓްރެނިންއިން ގްރެޖުއޭޓް ވެފައެވެ. ތާރާ އަކީ ލަވަކިޔުންތެރިއެކެވެ. އެގޮތުން ތާރާގެ ލަވަކިޔުން ފެށުނީ ސޮނީން  2011 ދެއްކި ލަވަ ކިޔުމުގެ ހުނަރު ދައްކާލާ ޝޯއެއްކަމަށްވާ "އެންޓަޓެއިންމަންޓް ކެ ލިޔޭ ކުޗްބީ ކަރޭގާ"އިންނެވެ.

"ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދި އިޔާ 2" ގެ ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދާނެ ތަރިން ޔަގީންވެއްޖެ ކަމަށް ބުނަމުންދާއިރު މި ފިލްމު އުފައްދާ ދަރްމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

"ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދަ އިޔާ" ގައި ފެނިގެން ގޮސްފައި ވަނީ އާލިއާ ބަޓް އާއި ވަރުން ދަވަން އަދި ސިދާތް މަލްހޯތުރާއެވެ. އެފިލްމު ނެރެފައި ވަނީ 2012 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް