18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ހައްޖު 1438

ހައްޖު މޫސުމަށް މަދީނާއޮތީ ތައްޔާރަށް!

  • ހައްޖާޖީން ބޭނުނުންކުރާ މަގުތަށް 24 ގަޑިއިރު މޮނީޓާ ކުރެވޭނެ
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | @Saaif80

| 14 އޯގަސްޓު 2017 | ހޯމަ 10:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  5. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  6. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  7. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  8. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ


ސައުދީގެ ޕާސްޕޯޓް އޮފިސަރުން ދޮށީ އުމުރުގެ ހައްޖާޖީއަކަށް އެހީތެރިވަނީ -- ގޫގުލް

މިއަހަރުގެ ހައްޖު މޫސުމަށް މަދީނާ އޮތީ ތަށްޔާރަށް ކަމަށް މަދީނާ ރީޖަންގެ މޭޔާރ މުހައްމަދު ބިން އަބްދުލްހާދީ އަލް އަމްރީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސައުދީގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓް ކުރާ ގޮތުގައި ހައްޖުގެ ކަންކަން ވީހާވެސް އޮމާންކޮށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި ސައުދީގެ ހައްޖު ވުޒާރާއިން ވަނީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާފައެވެ. މަދީނާގައި މި ޕްލޭންގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އެ ރީޖަންގެ މޭޔާ މުހައްމަދު ބިން އަބްދުލްހާދީ އަދި މަދީނާގެ ގަވަރުނަރު ޕްރިންސް ފައިސަލް ބިން ސަލްމާންގެ ސީދާ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

މި ޕްލޭންގެ ދަށުން މަދީނާގެ ތިމާވެއްޓާއި، މާރުކޭޓުތަކާއި، އާންމު ސާފުތާހިރުކަމާއި، މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަން 24 ގަޑިއިރު މޮނީޓާ ކުރެވިގެން ދާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް ހައްޖާޖީންގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވެސް ބެލިގެންދާނެއެވެ. އަދި ހައްޖު މޫސުމުގެ ސަބަބުން އިތުރުވެގެންދާ ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމު ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

ހަމަ އެހެންމެ މި ޕްލޭންގެ ދަށުން މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ހައްޖާޖީން ބޭނުނުން ކުރާ މަގުތައް 24 ގަޑިއިރު މޮނީޓާ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އިމާޖެންސީ ހާލަތްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް އަބަދުވެސް މީހުން ތައްޔާރަށް ތިބޭނެކަމަށާއި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން މެދުވެރިކޮށް ހައްޖާޖީންގެ ސަލާމަތާއި ރަތްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދޭނެ ކަމަށް ސައުދީގެ ހައްޖު ވުޒާރާއިން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

މިއަހަރު ވެސް ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުން ދެ މިލިއަން މީހުން ދާނެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއިން މިއަހަރު 1000 ހައްޖާޖީން ހައްޖުވުމަށް ސައުދީއަށް ދަތުރު ކުރާނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް