22 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 09 ހިޔަވިހާ
16 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:39
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ހަޖަރުލްއަސްވަދު

ހަޖަރުލް އަސްވަދު ބެލެހެއްޓުން ވަކި އާއިލާއަކަށް ޚާޢްސަ މަސައްކަތެއް!

  • ހިލަ ބެލެހެއްޓުމުގެ ތެރޭގައި ހިލަ ސާފުކުރުމާއި ހިލައިގައި ހުވަނދުލުން ހިމެނޭ
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajje.mv

| 13 އޯގަސްޓު 2017 | އާދީއްތަ 17:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ސަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން އެސްޓީއޯ އިން ނެގި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަހުގީގު ފެށުމުން!
  5. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  6. ޔާމިން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލި މުޒާހަރާ: ފާޑުކިޔުން ރައީސާއި އެމްޑީޕީއަށް
  7. ބޮލަށާއި މެޔަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމް ކޮށްލައިފި
  8. ޔާމީން އެޑްމިޓް ކުރީ 24 ގަޑިއިރަށް، ފަރުވާ ދެނީ ހިތުގެ ޑިޕާޓްމަންޓުން: އައިޖީއެމްއެޗް


ހަޖަރުލްއަސްވަދު މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން -- ޔޫޓިއުބް

ކައުބާގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ހަޖަރުލްއަސްވަދަކީ ކަޅު ކުލައިގެ ހިލައެކެވެ. ހިލަ ބޭރުން ސިފަވަނީ ކުކުޅުބިސް ބުރަށެވެ. ހިލައިގެ ބޭރުގައި ވަނީ ރިހި ފްރޭމެއް ހަރުކޮށްފައެވެ. އެ ފްރޭމްގައި މީހެއްގެ ބޮލުގެ ބޮޑުމިނަށް އިންނަ އަނގައެއް އިނދެއެވެ. މީހުންނަށް ހިލަފެންނަނީ މި ފްރޭމްގެ ތެރޭންނެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުބާ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ އެތައް މިލިއަން މުސްލިމުން ގާތުން ނުވިއްޔާ ކިތަންމެ ދުރުން ނަމަވެސް ދުށުމަށް ޝައުވެރިވާ މި ޚާއްސަ ޚާއްސަ ހިލަ ބެލެހެއްޓުމަކީ ވަކި އާއިލާއަކާ ގުޅިފައިވާ ކަމެކެވެ. ހހިލަ ރީތިކޮށް ފުރިހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ އެ އާއިލާގެ ދަރިފަސްކޮޅަށް ދެމިގެން އަންނަ ޚާއްސަ މަސައްކަތެކެވެ.

ހިލަ ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ޒަމާންތަކަށް ކުރަމުން އަންނަނީ ސައުދީގެ ޝެއިޚް މުހައްމަދު މަހްމޫދު ބަދްރުގެ އާއިލާއިންނެވެ. އެއީ މީގެ ސަތޭކަ އަހަރަށް ވުރެ ކުރިން ސުރެ އެކަން ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ގޮތެވެ. ޝެއިޚް ބަދްރު އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި ގޮތް އޭނާގެ ގާތުން ދަސްކޮށްގެން މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދަނީ އޭނާގެ ދަރިންނާއި ދަރިންގެ ދަރިންނެވެ. މިހާރު ހަޖަރުލްއަސްވަދު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތާ އިސްކޮށް ހަވާލުވެ ހުރީ ޝެއިޚް މަހުމޫދުގެ ދަރިއެއް ކަމުގައި ފައިސަލްއެވެ. ފައިސަލް އާއެކު މަސައްކަތުގައި އޭނާގެ ދަރިންވެސް ބައިވެރިވެއެވެ. ފައިސަލް އަލް އަރަބިއްޔާ ޓީވީއަށް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި އެމީހުންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، ގަވައިދުން ހަޖަރުލްއަސްވަދު ބެލެހެއްޓުމެވެ. ހިލައިގެ އެއްވެސް ތަނަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ވެއްޖެނަމަ ފައިސަލް އާއި އޭނާގެ ކުދިންގެ ލޮލުގައި އެކަމެއް އަޅައި ނުގަނެ ކައްސާލައިގެން ނުދާނެއެވެ.

 

ހަޖަރުލް އަސްވަދު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތް ފައިސަލް އަލް އަރަބިއްޔާއަށް ކިޔައިދެނީ

ހަޖަރުލްއަސްވަދު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކުގެ ތެރޭގައި ހިލައިން ނެއްޓޭ އެތިއެތިކޮޅު ނަގާ ސާފުކުރުމާއި އާއި ދުވަސް ވުމުން ނެއްޓެމުންދާ އެތިއެތިކޮޅު ވަކިކޮށް ނަގާ ކުލަ ރީތި ކުރުމަށްފަހު އޭތިކޮޅު އަލުން ހަރުކުރުމާއި، ހިލަ ފޮހުމާއި، ބޭރުގައިވާ ރިހި ކަވަރު ފޮހެ ސާފު ކުރުމާއި، ހިލައިން ތަންކޮޅެއް ނެއްޓިއްޖެނަމަ އެތަނެއް އަވަހަށް މަރާމާތު ކުރުމާއި، ހިލައިގައި މީރުވަސް ދުވާ ހުވަނދުލުން ހިމެނެއެވެ.

ފައިސަލް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި މީހުން ހީކުރާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ހަޖްރުސް އަސްވަދަކީ އެއްކޮށް އޮތް އެއް ހިލައެއް ނޫނެވެ. ހަޖަރުއަސްވަދުގެ މެދުގައި ހަތްހިލަ ވެއެވެ. އެ ހަތް ހިލަ ހުންނަނީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތައް ތަތްކޮށްފައެވެ.

 

ހަޖަރުއަސްވަދުގެ މެދުގައި ވަނީ ހަތްހިލަ

އެނާ ކިޔައިދިން ގޮތުގައި ހަޖަރުލް އަސްވަދު މަރާމާތު ކުރުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތަކީ، ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއްގެ ނިސްބަތުން ހޭދަވާ ވަގުތެކެވެ. ބައެއް ފަހަރު ބައިގަޑީއިރު ނުވަތަ ގަޑިއެއްގެ އިރު ނުވަތަ ދެ ގަޑީއިރުވެސް އެކަމަށް ހޭދަވެދާނެއެވެ. އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ތިން ފަހަރު ނުވަތަ ފަސްފަހަރުވެސް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހިދާނެއެވެ. އޭނާ ބުނީ އަހަރަކު އެވްރެޖްކޮށް ތިން ފަހަރު ހަޖަރުލް އަސްވަދު މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރާކަމަށެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ތިމަންނަ

2 އަހަރު ކުރިން

ރަވަށް މުހިންމު މަޢުލޫމާތެއް

0
0