16 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ | 03 ފުސް
03 ޛުލްޤަޢިދާ 1439
އިޝާ 19:41
މަޣްރިބް 18:24
އަސްރު 15:38
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:43

ނޭޕާގައި ފެންބޮޑުވުން

ނޭޕާލްގައި ފެންބޮޑުވެ، ދިވެހި ދަރިވަރުންތަކެއް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެފައި

  • ފޮރިން މިނިސްޓްރީ ދަނީ މިކަން ބަލަމުން
މުހަންމަދު ވިސާމް | sampathmasiw

| 12 އޯގަސްޓު 2017 | ހޮނިހިރު 23:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ސުޕަރ އޯވަރަށް ނުކުންނަވައި، އިބޫ އާއި ފައިސަލް ޖެއްސެވީ ހަޔަކަށް!
  2. ޒުވާނުންގެ ޓްވީޓާއެކީ ޝަހީމް ހޫނުފެނަށް ، އެންމެފަހުން ޓްވީޓް ޑިލީޓް ކުރައްވައިފި
  3. ކެމްޕެއިން ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލެއްވުމަށް ފަހު، އިބޫ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
  4. ޓްރަމްޕް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅާއި އޮބާމާގެ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ދަތުރުފުޅު: ރާނީ ކަންތައް ކުރެއްވީ ވަރަށް ތަފާތުކޮށް
  5. ރާއްޖެއަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި ނަމަ ގެއްލުން ވާނީ އީޔޫއަށް: ޖަމީލް އުސްމާން
  6. ނޮވެމްބަރު 17ގައި ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުން މިނިވަން ވެގެންދާނެ: އިބޫ
  7. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވެރިންނާމެދު އީޔޫއިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
  8. ޖަލުގައިދޭ ޚިދުމަށް ރަނގަޅު ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދަރިކަނބަލުން


ދިވެހި ކިޔަވާކުދިން ތިބޭ މެޑިކަލް ކޮލެޖް ހޮސްޓެލްގެ ލިފްޓުގައި ފެން ބޮޑުވެފައި -- ޓްވިޓަރ

ނޭޕާލުގައި ދިވެހިން ތިބި ސަރަހައްދެއްގައި ފެންބޮޑުވެ ބައެއް ދިވެހިންނަށް އެހީތެރިކަން ދޭންޖެހިއްޖެއެވެ. 

 

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާގައި އެޙީއަށް އެދެންޖެހުނީ   ނޭޕާލްގައި މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުންދާ 25 ދިވެހި  ދަރިވަރުންނެވެ.  ނޭޕާލްގައި ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަމުންދާ ދިވެހި ބައެއް ކުދިން ދިރިއުޅެމުންދާ ހޮސްޓެލްގައި ފެންބޮޑުވެ އެ ކުދިނަން ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.'

 

ބައެއް މީޑިއާތަކަށް ނޭޕާލްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ކުދިންގެ އާއިލާއިން މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައިވަނީ  އެ ކުދިން ދިރިއުޅެމުންދާ ހޮސްޓެލްގެ ގްރައުންޑު ފްލޯ އިން ފެށިގެން ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ ވަކި ހިސާބަކަށް ފެންބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ގުރައުންޑް ފުލާގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ކުދިން މިހާރު އެ ހޮސްޓެލްގެ ހަތަރު ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުން ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ. . ފެންބޮޑުވެގެން ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވި ދިވެހި ކުދިންގެ ހާލު ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީ މިހާރު ދަނީ ބަލަމުންވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް