19 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ | 03 އަދަ
އިމްސާކް 04:15
05 ޝައްވާލް 1439
އިޝާ 19:39
މަޣްރިބް 18:20
އަސްރު 15:35
މެންދުރު 12:11
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:36

ކަމަދޫ ބައި-އިލެކްޝަން

ކަމަދޫ ބައި-އިލެކްޝަން ކެމްޕެއިން ފޯރިއާއެކު ކުރިއަށް!

 • ކައުންސިލް ބައި-އިލެކްޝަން އޮތީ މިމަހު 19ގައި
 • އެމްޑީޕީ ޑޯ ޓު ޑޯ ހަރަކާތްތައް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި
 • ބައި-އިލެކްޝަންގައި ބައިވެރިވަނީ އަހުމަދު ސާޖިދު
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 12 އޯގަސްޓު 2017 | ހޮނިހިރު 17:58 | |

މަގުބޫލް

 1. ޔާމީނުގެ މައްޗަށް މައުމޫން މުޖައްރިބު ނަތީޖާއެއް ނެރޭނެ
 2. އާޖެންޓީނާ، އައިސްލޭންޑް މެޗަށްފަހު އުފެދުނު އެންމެ ބޮޑު ސުވާލު: މީހަކު މިހާ ލޯބިވަނީ ކިހިނެތް؟
 3. ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ޔާމީން ކެމްޕޭން އޮފީހަށް އެނގޭތީ މުވައްޒަފުން ކަންބޮޑުވަނީ!
 4. ބުނާގޮތް ނުހަދައިގެން ކްރޮއޭޝިއާގެ ކުޅުންތެރިއަކު ރަށަށް ފޮނުވާލަން ނިންމައިފި
 5. ފާރިސްގެ ދިފާއުގައި ހެކިބަސް ދޭން ޕީޕީއެމް މަޖިލިސް މެމްބަރުން ދެކޮޅު ހަދައިފި
 6. ތައިލެންޑްގެ ޝާހީ އާއިލާގެ މުދާތައް ރަސްގެފާނުގެ ނަންފުޅު މައްޗަށް ބަދަލުކޮށްފި
 7. ކޮންމެހެން ފުރުސަތު ދެއްވާކަން ދައްކަން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް: ފާރިސް މައުމޫން
 8. ސަލްމާން އަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް ރަންބީރު ދީފި!


އެމްޑީޕީ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ކަމަދޫގައި -- ރާއްޖެއެމްވީ

ބ.ކަމަދޫގެ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް އެރަށުގައި އެމްޑީޕީން ފަށައިފި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ، ކަމަދޫގެ ބައި-އިލެކްޝަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކުގައި އެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ހުސަައިންގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ ނައިބު އަލީ ޝިޔާމް ވެސް މިދަތުރުގައި ބައިވެރިވާ ކަމަށެވެ.

ކެމްޕެއިން ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު، ޕޯސްޓަރު ހަރު ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިރު ހަވީރު ކުރިއަށްދިޔައީ ޑޯ ޓު ޑޯ ހަރަކާތެއް ކަމަށް ޝިފާޒު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށްދާނީ، ޒުުވާނުންނާއި ގުޅިގެން ހިންގާ ހަރާކާތްތައް ކަމަށް ޝިފާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ބ.ކަމަދޫގެ ބައި އިލެކްޝަން ބޭއްވުމަށް ހަަމަޖެހިފައި ވަނީ އޮގަސްޓް 19 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ޝިފާޒު ވިދާޅުވީ، ކަމަދޫއަކީ އެމްޑީޕީއަށް އަބަދުވެސް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުންދާ ރަށެއް ކަމަށާއި މިފަހަރުގެ މި ދަތުރުން މިކަން އަދި ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެރަށުގެ ބައި-އިލެކްޝަން ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމުގެ ވަރަށް ބޮޑު އުންމީދެއް އެބަ އޮތް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކަމަދޫގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރަނީ އެމްޑީޕީގެ ކެނޑިޑޭޓަކާއި ޕީޕީއެމްގެ ކެނޑިޑޭޓެކެވެ. އެމްޑީޕީން ވާދަކުރަނީ އަހުމަދު ސާޖިދު އެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް