16 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ | 03 ފުސް
03 ޛުލްޤަޢިދާ 1439
އިޝާ 19:41
މަޣްރިބް 18:24
އަސްރު 15:38
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:43

ކުޅިވަރު

އިސްކޯ ވެސް ރެއާލްގެ އެއްބަސްވުން އާ ކޮށްފި

  • އިސްކޯ ހޯދުމަށް ގިނަ ކުލަބުތަކަކުން ޝައުގުވެރިވޭ
  • އިސްކޯގެ މުސާރަ އަށް ހަފުތާއަކު 105000 ޕައުންޑް ލިބިގެން ދާނެ
އަބްދުލް ހަންނާން މުހައްމަދް | @A_HaNnAAn_M

| 12 އޯގަސްޓު 2017 | ހޮނިހިރު 17:57 | |

މަގުބޫލް

  1. ސުޕަރ އޯވަރަށް ނުކުންނަވައި، އިބޫ އާއި ފައިސަލް ޖެއްސެވީ ހަޔަކަށް!
  2. ޒުވާނުންގެ ޓްވީޓާއެކީ ޝަހީމް ހޫނުފެނަށް ، އެންމެފަހުން ޓްވީޓް ޑިލީޓް ކުރައްވައިފި
  3. ކެމްޕެއިން ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލެއްވުމަށް ފަހު، އިބޫ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
  4. ޓްރަމްޕް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅާއި އޮބާމާގެ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ދަތުރުފުޅު: ރާނީ ކަންތައް ކުރެއްވީ ވަރަށް ތަފާތުކޮށް
  5. ރާއްޖެއަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި ނަމަ ގެއްލުން ވާނީ އީޔޫއަށް: ޖަމީލް އުސްމާން
  6. ނޮވެމްބަރު 17ގައި ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުން މިނިވަން ވެގެންދާނެ: އިބޫ
  7. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވެރިންނާމެދު އީޔޫއިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
  8. ޖަލުގައިދޭ ޚިދުމަށް ރަނގަޅު ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދަރިކަނބަލުން


އިސްކޯ:ބޯލަހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ -- ގޫގުލް

ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުންއަންނަ ސްޕެއިން އެޓޭކިން މިޑްފީލްޑާ އިސްކޯ ރެއާލް މެޑްރިޑާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާ ކޮށްފި ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފައިވާ ގޮތުން އިސްކޯގެ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފައި ވަނީ ފަސް އަހަރު ރެއާލްގައި މަޑު ކުރުމަށެވެ. އެގޮތުން 2022 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް އިސްކޯ ރެއާލްގައި މަޑުކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް  ބުނެއެވެ.

ރެއާލް އާއި އެކު އިސްކޯ ފަސްއަހަރު ދުވަހުގެ  އެެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ސޮއި ކޮށްފައިވާއިރު ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އިސްކޯ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ މިހާރު ލިބޭ މުސާރައަށް ވުރެ ދެގުނަ ބޮޑު މުސާރައެއް ލިބޭ ގޮތަށެވެ.  އެގޮތުން މި އާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، އިސްކޯގެ މުސާރަ އަށް ހަފުތާއަކު 105000 ޕައުންޑް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްތައް  ބުނެއެވެ.

 އެހެން ޓީމަކުން އިސްކޯ ގެންދަން ބޭނުން ނަމަ ގެންދަން ޖެހޭނީ ބޮޑު އަދަދެއް ރެއާލްއަށް ހުށަހަޅައިގެންނެވެ. އެގޮތުން އެހެން ޓީމަކުން އިސްކޯ ގެންދަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލު ކުރެވޭނީ 700 މިލިއަން ޔޫރޯ ރެއާލްއަށް ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ.

އިސްކޯ އިން ރެއާލްގެ އެއްބަސްވުން އާކުރިއިރު އޭނާ ހޯދުމަށް ޗެލްސީ، ޔުވެންޓަން އަދި ސިޓީން ވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

2013 ވަނަ އަހަރު މަލާގާއިން ރެއާލް އަށް ބަދަލުވި  އިސްކޯ ވަނީ މިހާތަނަށް ރެއާލްއަށް 127 މެޗު ކުޅެދީ 25 ގޯލް ޖަހައިދީފައެވެ. އިސްކޯ އަންނަނީ ރެއާލްގައި މޮޅުކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް