16 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ | 03 ފުސް
03 ޛުލްޤަޢިދާ 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41

ދަންޖެހުން

ދަންޖެހިގެން މަރުވި ކުޑަ ކުއްޖާ އަދިވެސް އޮތީ މޯޗަރީގައި: ޕޮލިސް

 • ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނުނީ އެ ކުއްޖާ ނިދާ ކޮޓަރީގައި
 • މިއީ އުމުރުން 11 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް
 • މިހާދިސާ ފުލުުހުން ދަނީ އަދިވެސް ތަހުގީގު ކުރަމުން
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 11 އޯގަސްޓު 2017 | ހުކުރު 10:55 | |

މަގުބޫލް

 1. ސުޕަރ އޯވަރަށް ނުކުންނަވައި، އިބޫ އާއި ފައިސަލް ޖެއްސެވީ ހަޔަކަށް!
 2. ޒުވާނުންގެ ޓްވީޓާއެކީ ޝަހީމް ހޫނުފެނަށް ، އެންމެފަހުން ޓްވީޓް ޑިލީޓް ކުރައްވައިފި
 3. ކެމްޕެއިން ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލެއްވުމަށް ފަހު، އިބޫ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
 4. ޓްރަމްޕް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅާއި އޮބާމާގެ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ދަތުރުފުޅު: ރާނީ ކަންތައް ކުރެއްވީ ވަރަށް ތަފާތުކޮށް
 5. ރާއްޖެއަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި ނަމަ ގެއްލުން ވާނީ އީޔޫއަށް: ޖަމީލް އުސްމާން
 6. ނޮވެމްބަރު 17ގައި ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުން މިނިވަން ވެގެންދާނެ: އިބޫ
 7. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވެރިންނާމެދު އީޔޫއިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
 8. ޖަލުގައިދޭ ޚިދުމަށް ރަނގަޅު ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދަރިކަނބަލުން


މަރުވި ކުއްޖާ މާލެ ގެނެސް އެމްބިއުލެންސްއަށް އަރުވަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ނ. މާޅެންދޫގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވި އުމުރުން 11 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖާ އޮތީ މޯޗަރީގައި ކަމަށާއި އަދި ވަޅުނުލާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލައަކަށް ވާތީ މި މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތެއް ދެވެން ނެތް ކަމަށެވެ.

މި ކުއްޖާގެ މަރާ މެދު ޝައްކުތަކެއް އުފެދޭތީ އިތުރު ޓެސްޓްތަކެއް ހެދުމަށް މާލެ ގެނެސްފައި ވަނީ މިމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އެ ކުއްޖާ ވަޅުލާނީ ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށް ފަހު ޓެސްޓުތަކުގެ ނަތީޖާ ލިބުމުންނެވެ.

މާޅެންދޫ ސްކޫލުގައި ކިޔަވަމުންދިޔަ އެކުއްޖާ ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައި ވަނީ ބޫޓުގެ ނާޑުވާ ބޭނުންކޮށްގެން ކަމަށާއި ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނިފައި ވަނީ އޭނާ ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރީގެ ތަޅުގައި ނާޑުވާ އައްސައި ދަންޖެހިގެން ކަމަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

އެ ކުއްޖާ ދިރިއުޅުނު ގޭގައި އުޅެނީ އޭނާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ އިތުރުން އޭނާއާ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ އިތުރު ދެކުދިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް