19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ހައްޖު 1438

މަސްޖިދުއް ނަބަވީގެ 100 ށް ވުރެ ގިނަ ދޮރުކޮޅު ހައްޖުވެރިންނަށް ހުޅުވާލައިފި

  • ހައްޖުވެރިންނަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށް ގިނަ އިންތިޒާމްތަކެއް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajje.mv

| 10 އޯގަސްޓު 2017 | ބުރާސްފަތި 10:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  5. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


1438 ވަނަ އަހަރު ސައުދީ އަށް ހައްޖުވުމަށް ދިޔަ ބަޔަކަށް އޮފިޝަލުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ -- ސައުދީގެޒެޓް

ހައްޖުވެރިންނަށް މަސްޖިދުއް ނަބަވީގެ 100 ށް ވުރެ ގިނަ ދޮރުކޮޅުތައް ސައުވީސް ގަޑީއިރަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މަސްޖިދުއް ނަބަވީގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ އަލީ އަލް އުބައިދު ސައުދީ މީޑިއާ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، ހައްޖުވެރިންނަށް ލުއިފަސޭހަ ކޮށްދިނުމަށް މަސްޖިދުއް ނަބަވީގެ އިންތިޒާމްތައް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިންތިޒާމް ތަކުގެ ތަފްސީލް ދެއްވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، މިސްކިތުގައި 12 އިލެކްޓްރިކް ސިޑި އާއި 24 އާދައިގެ ސިޑި ހުންނާނެ ކަމަށާއި، މިސްކިތުގައި ސޯޅަ ހާސް ކާޕެޓް އަޅާފައި ވުމުގެ އިތުރުން 250 ކުޑަ ހައްޖުވެރިންގެ ބޭނުން ތަކަށް މިސްކިތުގައި ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން 300 ޓަނުގެ ޒަމްޒަމް ފެން ކޮންމެ ދުވަހަކު މައްކާއިން ގެނައުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މިސްކިތުގައި ޒަމްޒަމް ފެން އަޅާފައި ފަނަރަހާސް ކަންވާރު ބެހެއްޓިފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެއާއެކު ބޯފެން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް 385 ފެން އިސްކުރު ހަރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ޑިސްޕޯސަބަލް ތަށި ބެހެއްޓިފައިވާނޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދެހާސް ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއާއި، ވުޟޫ ކުރުމަށް އެގާރަ ހާސް އިސްކުރު ބެހެއްޓިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހައްޖުވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކާބޯތަކެތީގެ ކޮލިޓީ އާއި ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭ ސިމްޕޯޒިއަމް އެއް ބުދަ ދުވަހު މައްކާގެ މުނިސިޕަލްޓީން ވަނީ އިންތިޒާމް ކޮށްފައެވެ. މި ސިމްޕޯސިއަމްގައި ސަރުކާރާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވާ ކަމަށް ސައުދީ މީޑިއާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް