19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ހައްޖު 1438

މަސްޖިދުއް ނަބަވީގެ 100 ށް ވުރެ ގިނަ ދޮރުކޮޅު ހައްޖުވެރިންނަށް ހުޅުވާލައިފި

  • ހައްޖުވެރިންނަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށް ގިނަ އިންތިޒާމްތަކެއް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajje.mv

| 10 އޯގަސްޓު 2017 | ބުރާސްފަތި 10:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


1438 ވަނަ އަހަރު ސައުދީ އަށް ހައްޖުވުމަށް ދިޔަ ބަޔަކަށް އޮފިޝަލުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ -- ސައުދީގެޒެޓް

ހައްޖުވެރިންނަށް މަސްޖިދުއް ނަބަވީގެ 100 ށް ވުރެ ގިނަ ދޮރުކޮޅުތައް ސައުވީސް ގަޑީއިރަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މަސްޖިދުއް ނަބަވީގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ އޮފީހުގެ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ އަލީ އަލް އުބައިދު ސައުދީ މީޑިއާ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، ހައްޖުވެރިންނަށް ލުއިފަސޭހަ ކޮށްދިނުމަށް މަސްޖިދުއް ނަބަވީގެ އިންތިޒާމްތައް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިންތިޒާމް ތަކުގެ ތަފްސީލް ދެއްވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، މިސްކިތުގައި 12 އިލެކްޓްރިކް ސިޑި އާއި 24 އާދައިގެ ސިޑި ހުންނާނެ ކަމަށާއި، މިސްކިތުގައި ސޯޅަ ހާސް ކާޕެޓް އަޅާފައި ވުމުގެ އިތުރުން 250 ކުޑަ ހައްޖުވެރިންގެ ބޭނުން ތަކަށް މިސްކިތުގައި ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން 300 ޓަނުގެ ޒަމްޒަމް ފެން ކޮންމެ ދުވަހަކު މައްކާއިން ގެނައުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، އަދި މިސްކިތުގައި ޒަމްޒަމް ފެން އަޅާފައި ފަނަރަހާސް ކަންވާރު ބެހެއްޓިފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެއާއެކު ބޯފެން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް 385 ފެން އިސްކުރު ހަރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ޑިސްޕޯސަބަލް ތަށި ބެހެއްޓިފައިވާނޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދެހާސް ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއާއި، ވުޟޫ ކުރުމަށް އެގާރަ ހާސް އިސްކުރު ބެހެއްޓިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހައްޖުވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކާބޯތަކެތީގެ ކޮލިޓީ އާއި ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭ ސިމްޕޯޒިއަމް އެއް ބުދަ ދުވަހު މައްކާގެ މުނިސިޕަލްޓީން ވަނީ އިންތިޒާމް ކޮށްފައެވެ. މި ސިމްޕޯސިއަމްގައި ސަރުކާރާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވާ ކަމަށް ސައުދީ މީޑިއާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް