20 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 07 ނޮރަ
12 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ހައްޖު 1438

އިންޑިއާގެ 391 ހައްޖުވެރިން ތިބި އިމާރާތެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

  • މިހާދިސާގައި މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވޭ

| 9 އޯގަސްޓު 2017 | ބުދަ 21:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  4. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  5. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ
  6. ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ކަނޑާލައި، މާލޭގައި ބަސްދަތުރު ފަށަނީ
  7. ވަޒީރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަހްލޫފުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގެ މީހުންނާއެކު!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ


އަންގާރަ ދުވަހު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާ ގުޅިގެން ހައްޖުވެރިން ހޮޓަލުން ނެރެނީ -- ސައުދީގެޒެޓް

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ގޮސް ތިބި އިންޑިއާގެ 391 މީހުން ތިބި އިމާރާތެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުމުގެ ސަބަބުން އެމީހުން ރައްކާތެރި ތަނަކަށް ގެންގޮސްފި ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މީޑިއާއިން ރިޕޯޓު ކޮށްފިއެވެ.

އަލް އަޒީޒިއްޔާގައި ހުރި މި ހޮޓަލުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

މިހާދިސާގައި މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބެއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގި ހޮޓަލުގައި ގިނައިން ތިބީ އިންޑިއާގެ އާސާމް އިން ހައްޖަށް އައިސް ތިބި މީހުންނެވެ.

ސައުދީ މީޑިއާއިން ބުނެފައިވަނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގިކަމަށް ބެލެވެނީ ކަރަންޓަށް ގުޅާފައި އޮތް މޮބައިލް ޗާޖަރެއްގެ ސަބަބުން ޝޯޓް ސާރކިޓް ވެގެން ކަމަށެވެ.

ހާދިސާ ހިނގީ ހޮޓަލުގެ 7 ވަނަ ބުރީގެ ކޮޓަރިއެއްގައެވެ. ސައުދީގެ ސިވިލް ޑިފެންސްފޯސް އިން ހަރަކާތްތެރިވެ ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އަލިފާން ވަނީ ނިއްވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް