21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ހައްޖު 1438

އިންޑިއާގެ 391 ހައްޖުވެރިން ތިބި އިމާރާތެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

  • މިހާދިސާގައި މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުވޭ

| 9 އޯގަސްޓު 2017 | ބުދަ 21:06 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  6. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  7. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް
  8. ބެގް، ބޮރޯ އޯރ ސްޓީލް


އަންގާރަ ދުވަހު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާ ގުޅިގެން ހައްޖުވެރިން ހޮޓަލުން ނެރެނީ -- ސައުދީގެޒެޓް

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ގޮސް ތިބި އިންޑިއާގެ 391 މީހުން ތިބި އިމާރާތެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގުމުގެ ސަބަބުން އެމީހުން ރައްކާތެރި ތަނަކަށް ގެންގޮސްފި ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ މީޑިއާއިން ރިޕޯޓު ކޮށްފިއެވެ.

އަލް އަޒީޒިއްޔާގައި ހުރި މި ހޮޓަލުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

މިހާދިސާގައި މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބެއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގި ހޮޓަލުގައި ގިނައިން ތިބީ އިންޑިއާގެ އާސާމް އިން ހައްޖަށް އައިސް ތިބި މީހުންނެވެ.

ސައުދީ މީޑިއާއިން ބުނެފައިވަނީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގިކަމަށް ބެލެވެނީ ކަރަންޓަށް ގުޅާފައި އޮތް މޮބައިލް ޗާޖަރެއްގެ ސަބަބުން ޝޯޓް ސާރކިޓް ވެގެން ކަމަށެވެ.

ހާދިސާ ހިނގީ ހޮޓަލުގެ 7 ވަނަ ބުރީގެ ކޮޓަރިއެއްގައެވެ. ސައުދީގެ ސިވިލް ޑިފެންސްފޯސް އިން ހަރަކާތްތެރިވެ ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އަލިފާން ވަނީ ނިއްވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް