24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 04 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:42

ހައްޖު 1438

ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅުގެ ތިރީ ބައި މައްޗަށް ނަގައިފި

  • މިއީ ހައްޖު މޫސުމުގައި އުރަކޮޅަށް ގެއްލުން ލިބޭތީ ކުރާ ކަމެއް
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajje.mv

| 9 އޯގަސްޓު 2017 | ބުދަ 20:49 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  7. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  8. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅުގެ ތިރީބައި މައްޗަށް ނަގާފައި - މިއީ ހައްޖު މޫސުމަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ކަމެއް -- ސައުދީގެޒެޓް

ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު (ކިސްވާ) ގެ ތިރިން ތިން މީޓަރެއް ހާ ތަން މައްޗަށް އުފުލާލައިފިއެވެ. އުރަކޮޅުން އުފުލާލި ބައިން ގެފުޅުން ހާމަވި ބައި ނިވާކުރުމަށް ބޭނުން ކޮށްފައިވަނީ ކޮޓަން ހުދުފޮއްޗެވެ. ނަމަވެސް ހުދު ފޮތިން ނިވާކޮށްފައިވަނީ ގެފުޅުގެ ފާރުތަކުން ހާމަވިބައިން މުޅިން ނިވާ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ދެ މީޓަރު ހާ ތަން ފޮރުވޭ މިންވަރަށެވެ.

ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅުގެ ތިރީބައި އުފުއްލާލުމަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ހައްޖު މޫސުމަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ކަމެކެވެ.

ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅުގެ ތިރީބައި މައްޗަށް ނަގަނީ، ހައްޖުގެ ތެރޭގައި އުރަކޮޅަށް ގެއްލުމެއް ވިޔަ ނުދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ކިންގް އަބްދުލްއަޒީޒް ކޮމްޕްލެކްސް ފޯ ފަ ކައުބާ ކަވަރ ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ބަޖޫދާ ސައުދީ ނޫހެއް ކަމަށްވާ ސައުދީ ގެޒެޓަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި ވިދާޅުވީ، މިއީ ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅަށް ގެއްލުމެއް ލިބުމުން ސަލާމަތް ކުރުމަށް އަޅާ ރައްކާތެރި ކަމުގެ ފިޔަވަޅެއް ކަމުގައެވެ. ހައްޖަށް އަންނަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅުގައި އަތްލުމަށް ޝައުގުވެރިވާ މީހުން ވަރަށް ގިނަ ކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން އުރަކޮޅަށް ގެއްލުން ލިބޭ ކަމަށެވެ.

ހައްޖަށް ދާ ބައެއް މީހުން އުރަކޮޅުން ތަންތަން ކަފައިގެން ގެންދާކަން ވެސް މީގެ ކުރިން ފާހަގަ ވެފައިވެއެވެ.

ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ކުރިން ހުންނަ ގޮތައް ތިރިކުރާނީ ހައްޖު މޫސުން ނިމުންނެވެ.

ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު އުފުލާ މަންޒަރު ބައެއް މީހުން ވީޑިއޯކޮށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައިވެސް ދައުރުކޮށްފައިވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް