16 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ | 03 ފުސް
03 ޛުލްޤަޢިދާ 1439
އިޝާ 19:41
މަޣްރިބް 18:24
އަސްރު 15:38
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:00
ފަތިސް 04:43

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު

ގްރީން ސްޓްރީޓުން ފެށުން ރަންގަޅު ކޮށްފި

  • ގްރީން އިން މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
  • މިއީ މި ދެޓީމުވެސް ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗް
އަބްދުﷲ ޒިޔާން އަލީ | AbdhullahZiyan

| 7 އޯގަސްޓު 2017 | ހޯމަ 01:36 | |

މަގުބޫލް

  1. ސުޕަރ އޯވަރަށް ނުކުންނަވައި، އިބޫ އާއި ފައިސަލް ޖެއްސެވީ ހަޔަކަށް!
  2. ޒުވާނުންގެ ޓްވީޓާއެކީ ޝަހީމް ހޫނުފެނަށް ، އެންމެފަހުން ޓްވީޓް ޑިލީޓް ކުރައްވައިފި
  3. ކެމްޕެއިން ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލެއްވުމަށް ފަހު، އިބޫ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
  4. ޓްރަމްޕް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅާއި އޮބާމާގެ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ދަތުރުފުޅު: ރާނީ ކަންތައް ކުރެއްވީ ވަރަށް ތަފާތުކޮށް
  5. ރާއްޖެއަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި ނަމަ ގެއްލުން ވާނީ އީޔޫއަށް: ޖަމީލް އުސްމާން
  6. ނޮވެމްބަރު 17ގައި ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުން މިނިވަން ވެގެންދާނެ: އިބޫ
  7. ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވެރިންނާމެދު އީޔޫއިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
  8. ޖަލުގައިދޭ ޚިދުމަށް ރަނގަޅު ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދަރިކަނބަލުން


ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓާއި ށ.މިލަންދޫ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަބްދުﷲ ޒިޔާން އަލީ

 

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމެއާ ލީގުގައި ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓުން، ފަހު ވަގުތު ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑާއެކު  ށ.މިލަންދޫގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފިއެވެ.

ދިވެހި ޕްރިމެއާ ލީގުގައި މި ދެޓީމް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗް ގްރީން ސްޓްރީޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށްފަހު 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ހަވީރު ގަލޮޅު ރަސްމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މިމެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހާ ލީޑް ނަގާފައިވަނީވެސް ގްރީން ސްޓްރީޓުންނެވެ. މެޗުގެ 6 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގައިދިނީ އަހުމަދު ރަޝީދެވެ. މި ލަނޑަށް ފަހުގައިވެސް ގްރީން ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ ލީޑުގައި އޮވެ ފުރަތަމަ ހާފް ނިންމާލާފައެވެ.

ދެވަނަ ހާފު ފެށިގެން ދެޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ފެނުނީ ވަރަށް ހަމަހަމަ ކުޅުމެކެވެ. އެގޮތުން ދެޓީމުންވެސް ވަނީ ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކުރަން މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މިލަންދޫއިން ވަނީ ގްރީން ސްޓްރީޓުގެ ކީޕަރު ޖުން ކޮޗީއަށް ހެދުނު ބޮޑު ގޯހެއްގެ ފައިދާ ނަގައި މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު މެޗުގެ 63 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކެޕްޓަން އިސްމާއިލް ފަތުހީ އެވެ.

މިލަންދޫއިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމާއި އެކު މެޗުގެ ފޯރި ވަނީ އިތުރަށް ގަދަވެފައެވެ. އެގޮތުން ދެޓީމުންވެސް ދިޔައީ ފުލުފުލުގައި ހަމަލާތަށް އުފަށްދަމުންނެވެ. މިލަންދޫގެ އުންމީދުތަށް ފެނަށް ދުއްވާލީ، މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު، ގްރީންގެ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ ސޮބޮލް އިއްލިއާ އެވެ. މިސީޒަނުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ އިއްލިއާ މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ މެޗުގެ 89 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށްވެސް ހޮވުނީ އޭނާއެވެ.

ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭވެސް މެޗެއް ކުޅޭނެ އެވެ. މި މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ގދ.ތިނަދޫ އާއި އއ.މާޅޮހެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް