24 ނޮވެންބަރު 2017 | ހުކުރު | 11 ނޮރަ

އައްޑޫ ސިޓީގައި 3 ކާރެއްގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލައިފި

  • ރޯކޮށްލާފައިވަނީ ތިން ކާރުގެ ވެސް އިންޖީނުގައި
  • މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ދެމީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި
  • އެތަނުން އެއްކާރަކީ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އަންހެން މުއައްޒަފެއްގެ ކާރެއް

| | | nuzu8121 | |މިރޭ ރޯކޮށްލާފައިވާ ކާރެއް -- ފޮޓޯ:ޓުވިޓާރ

އައްޑޫ ސިޓީގައި ތިން ކާރެއްގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލައިފިއެވެ.

 

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލީމާތު ދެއްވަމުން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، އައްޑޫ ސިޓީގެ ތިން ސަރަހައްދަކުން ތިން ކާރު ރޯކޮށްލައިގެން އުޅޭކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

 

ފުލުހުން ބުނީ، ތިން ކާރުވެސް ރޯކޮށްލާފައިވަނީ، އައްޑޫ ސިޓީ، ހިތަދޫގައިކަމަށެވެ. އަދި ތިން ކާރަކީވެސް ހިތަދޫ އެއްސަރަހެއްދެއްގައި ހުރި ތިން ގެއެއްގެ ތިންކާރުކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އެ ތިން ކާރުގައިވެސް ރޯކޮށްލާފައިވަނީ ކާރުގެ ކުރީކޮޅުން އިންޖީނުގައިކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ. އަދި އަލިފާން ރޯކޮށްލިކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކުރީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ މެންދަމު 12.11 ހާއިރުކަމަށާއި އަދި މިހާރު އަލިފާން ނިއްވާލާފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

 

ކާރުތައް ރޯކޮށްލި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް، މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުންދާކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

 

ހިތަދޫއިން މައުލޫމާތު ދިން މީހަކު ބުނީ، އެތަނުން އެއްކާރަކީ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އަންހެން މުއައްޒަފެއްގެ ކާރެކެވެ.  

އެންމެ ފަހުގެ
ކޮމެންޓް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ