19 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ | 03 އަދަ
އިމްސާކް 04:15
05 ޝައްވާލް 1439
އިޝާ 19:39
މަޣްރިބް 18:20
އަސްރު 15:35
މެންދުރު 12:11
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:36

ޤާސިމް އިބްރާހިމް

ބޭސްފަރުވާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް އުޅުއްވުމުން ގާސިމްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައިފި

 • ފުރާވަޑައިގަތުން ހުއްޓުވީ އެއާޕޯޓަށް ވަޑައިގަތުމުން
 • ގާސިމް ފުރަތަމަ އެޑްމިޓް ކުރެއްވީ މެޑިކާ ހޮސްޕިޓަލްގައި
 • މިހާރު ގާސިމަށް ފަރުވާ ދެއްވަމުން ގެންދަވަނީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 16 ޖުލައި 2017 | އާދީއްތަ 20:29 | |

މަގުބޫލް

 1. ޔާމީނުގެ މައްޗަށް މައުމޫން މުޖައްރިބު ނަތީޖާއެއް ނެރޭނެ
 2. އާޖެންޓީނާ، އައިސްލޭންޑް މެޗަށްފަހު އުފެދުނު އެންމެ ބޮޑު ސުވާލު: މީހަކު މިހާ ލޯބިވަނީ ކިހިނެތް؟
 3. ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ޔާމީން ކެމްޕޭން އޮފީހަށް އެނގޭތީ މުވައްޒަފުން ކަންބޮޑުވަނީ!
 4. ބުނާގޮތް ނުހަދައިގެން ކްރޮއޭޝިއާގެ ކުޅުންތެރިއަކު ރަށަށް ފޮނުވާލަން ނިންމައިފި
 5. ފާރިސްގެ ދިފާއުގައި ހެކިބަސް ދޭން ޕީޕީއެމް މަޖިލިސް މެމްބަރުން ދެކޮޅު ހަދައިފި
 6. ތައިލެންޑްގެ ޝާހީ އާއިލާގެ މުދާތައް ރަސްގެފާނުގެ ނަންފުޅު މައްޗަށް ބަދަލުކޮށްފި
 7. ކޮންމެހެން ފުރުސަތު ދެއްވާކަން ދައްކަން ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް: ފާރިސް މައުމޫން
 8. ސަލްމާން އަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް ރަންބީރު ދީފި!


ގާސިމް އިބްރާހިމް އެމްބިއުލާންސްގައި -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

މެޑިކާ ހޮސްޕިޓަލްގައި މިއަދު އެޑްމިޓް ކުރެއްވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ސިއްހީ ހާލަތު ގޯސްވެ، އިތުރު ފަރުވާއަށް މިރޭ ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުން އެކަން ހުއްޓުވައިފިއެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހްމަދު ސަމީރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގާސިމް ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގަތުމަށް އެއާޕޯޓަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު، އެ މަނިކުފާނުގެ ޕާސްޕޯޓް އޮތީ ހިފަހައްޓައިފަ އެވެ. 

"ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޣާނޫނުގައި ބުނާ ގޮތުން ދުރާލައި އެންގުމެއް ނެތި ޕާސްޕޯޓެއް ނުހިފެހެއްޓޭނެ،" ސަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ. 

ގާސިމް މިހާރު ވަނީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދެއްވަން ފައްޓާފަ އެވެ. 

މެޑިކާ ހޮސްޕިޓަލްގައި ގާސިމް އެޑްމިޓްކުރެއްވީ، ކާރުކޮޅުގައި އޮފީހަށް ވަޑައިގަންނަވަނިކޮށް، ބޯ އަނބުރަައި، ހޮޑުލަވާ ގޮތްވެ، އަދި ނޭވާ ކުރުވާން ފެށުމުން ކަމަށް ސަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު މެންދުރެއްހާއިރު ގާސިމް އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދޭން ފެއްޓެވިއިރު، އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އޮތީ އެޖެންޑާކޮށްފަ އެވެ. އާދީއްތަ ދުވަހު 2:00 އަށް ތާވަލްކޮށްފައި އޮތް މި މައްސަލައިގެ ގާސިމްގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓްގައި އޮތީ ތާވަލްކޮށްފަ އެވެ. އެ އަޑުއެހުން ކެންސްލްކުރީ ގާސިމް އެޑްމިޓްކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

މާޔާ

11 މަސް ކުރިން

yaa Allah. Yaameenu ge aniyaveri kamun dhivehin salaamai kuravvaandhey. Gasimaka noon thi kulheveny. dhivehinge leya. Handhaan kuraathi. kaley fanaavaany aharemenge badhu dhuaa in.

0
0