24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ | 13 ފަސްބަދުރުވަ
17 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:07
ފަތިސް 04:57

އަލީ ހަމީދު

10 ދުވަހަށް ފަހު ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

  • އަލީ ހަމީދު ހޮސްޕިޓަލްގައި އޮންނަވަނިކޮށް އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ޖޭއެސްސީގެ ރައީސް ކަމުން ދުރުކުރައްވާފައި
މުރުޝިދް އަބްދުލް ހަކީީމް | @Murshidhu

| 16 ޖުލައި 2017 | އާދީއްތަ 14:19 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
  3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  5. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު
  6. އިތުރު ދެ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަނީ
  7. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
  8. ހަރާމް އެއްޗެއް ކައިފިނަމަ އިލާހީ ކޯފާ ހަށިގަނޑަށް ވާޖިބުވާނެ: ޚުތުބާ


ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު -- އާކައިވް

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު އައިޖީއެމްއެޗް ގައި ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު  ދޫކޮށްލއިފި އެވެ.

 

އެނގިފައިވާ ގޮތުން އައިޖީއެމްޗް ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކުރައްވާފައި އޮތުމަށްފަހު ދޫކޮށްލީ މިއަދެވެ.

 

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް ސިއްޙީ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެގެން އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދޭން ފަށާފައި ވަނީ މި މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

 

އަލީ ހަމީދުގެ ބޭސްފަރުވާއާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހާމަކުރެވެން ނެތް ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗްއިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އައިޖީއެމްއެޗްގެ އިމަޖަންސީ ރޫމްގައި އަލީ ހަމީދަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ފަހުން ބަދަލު ކުރެއްވީ އެގްޒެކެޓިވް ވޯޑަށެވެ.

 

އަލީ ހަމީދު އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް ޖޭއެސްސީގެ ރައީސްގެ  މަގާމުން އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ވަކިކުރައްވައިފަ އެވެ. ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ ބަދަލުގައި ޖޭއެސްސީއަށް އައްޔަންކޮށް، އަދި އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސްއަކަށް އިންތިހާބުކުރެއްވީ ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރު ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް