22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު | 06 އަދަ
އިމްސާކް 04:15
08 ޝައްވާލް 1439
އިޝާ 19:39
މަޣްރިބް 18:21
އަސްރު 15:36
މެންދުރު 12:12
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:37

ޖައްގާާާ ޖާސޫސް

"ޖައްގާ ޖާސޫސް" މިއަހަރު ނިކުތް އެންމެ މޮޅު ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުބާ؟

  • ފިލްމު ސިނަމާތަކަށް އައިސްފައިވަނީ އިއްޔެ
  • ފިލްމާމެދު އެއްޗެކޭ ބުނަން އަދި އަވަސް
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 15 ޖުލައި 2017 | ހޮނިހިރު 17:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ސަޢީދު: އެންމެ ބޭކާރު ވަޒީރު
  2. މަހެއް ފަހުން އަދީބަށް ދިން އާއިލީ ބައްދަލުވުން: ބިއްލޫރި ދޮރެއްގެ ބިއްދޮށުން ފޯނުގެ އަތްގަނޑުން!
  3. އެމްޑީޕީއާ އެކު ތިބި ބަޔަކު ގޮވައިގެން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނަން، ޖޭޕީ ވަކިވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން: އެމްޑީޕީ
  4. ވިންޓަރ ޕާކަށް ވަންނަ މީހުންގެ އަތުން ފީއެއް ނަގާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
  5. ޓްވިޓަރ ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކާއި ދިވެހި ފުލުހުން ޚިލާފުވެއްޖެ
  6. މެސީއާ އެކީ ކުޅެން ޑިބާލާ ތައްޔާރު
  7. މިސް އިންޑިއާ 2018 އަށް އަނުކްރީތީ!
  8. ޖޭޕީގެ ނާއިބު ލީޑަރުންގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުވެއްޖެ!


"ޖައްގާ ޖާސޫސް" ގެ ޕޯސްޓަރ -- ގޫގުލް

"ޖައްގާ ޖާސޫސް" ވަނީ ޖުލައި 14 ވަނަ ދުވަހު ސިނަމާތަކަށް އައިސްފައެވެ. ފިލްމު އެޅުވި ފުރަތަމަ ދުވަހު ވަނީ 8.57 ކުރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައެވެ. 

 

"ޖައްގާ ޖާސޫސް" އަކީ ބޮލީވުޑްގެ މިއުޒިކް ރޮމެންޓިކް އަދި ކޮމެޑީ ފިލްމެކެވެ. "ޖައްގާ ޖާސޫސް" ގެ ސްކްރިޕްޓް އަދި ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވަނީ އަނޫރާގް ބާސޫއެވެ. ޕްރޮޑިއުސް ކޮށްފައިވަނީ ބާސޫ އަދި ރަންބީރު ކަޕޫރެވެ. މި ފިލްމުގެ ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދަނީ ރަންބީރު ކަޕޫރު، ކެޓްރީނާ ކައިފް އަދި އަދާހް ޝަރުމާއެވެ. މިއީ ފުރާވަރު ކުއްޖަކަށް އޭނާގެ ބައްޕަ ނެތުމުން ކުރާ އިހްސާސްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމުގައި ޖުމްލަ 10 ލަވަ ހިމެނޭކަމަށް ޑައިރެކްޓަރ އަނޫރާގް ބާސޫ ބުނެފައިވެއެވެ.

 

ދިގުމިނުގައި 3 ގަޑިއިރު ހުންނަ މި ފިލްމުގައި ބެލުންތެރިން އެންމެ ގަޔާވާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް މަންޒަރުތަކާއި ލަވަތައް ގެނެސްދީފައިވެއެވެ.

 

"ޖައްގާ ޖާސޫސް" ނެރުމާއެކު އެ ފިލްމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަނީ ތައުރީފު އޮހެމުންނެވެ. އެގޮތުން ޓްވިޓާގައި އެފިލްމަށް ލިބެމުންދަނީ ޕޮޒެޓިވް ކޮމެންޓްސް އެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަމުންދަނީ "ޖައްގާ ޖާސޫސް" އަކީ މިއަހަރު ނިކުތް އެންމެ މޮޅު ބޮލީވުޑް ގެ ފިލްމު ކަމަށެވެ. 

 

އެގޮތުން އެ ފިލްމު ބެލުމަށްފަހު ކޮމެންޓު ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ބުނެފައިވަނީ ފިލްމުގެ ވިޝުއަލް އާއި ވާހަކައިގެ އިތުރުން ފިލްމުގައި ދައްކުވައިދީފައިވާ ހުނަރަކީ ބަލައިގަންނަ ހުނަރު ކަމަށާއި ފިލްމު ރީތިކަމަށެވެ.

 

 

ބޮލީ ކިޔާ މީހަކު ޓްވީޓް ކޮށްފައިވަނީ  ޖައްގާ ޖާސޫސްއަކީ 2017 ވަނަ އަހަރު ނިކުތް ބޮލީވުޑް ފިލްމު ތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ނިކުތް އެންމެ މޮޅު ފިލްމު ކަމަށާއި އެ ފިލްމު ނުބަލާ ދޫކޮށް ނުލުމަށެވެ. އަދި އޭނާ އެ ފިލްމު އަލުން އަދި ބަލާނެކަމަށެވެ.

 

 

އަނޫރާގް ބާސޫ "ބާރްފީ" އަށްފަހު އަނެއް މޮޅު ފިލްމު ލިބިއްޖެކަމަށާއި ރަންބީރަކީ މިދާއިރާގެ ވިޔަފާރިއަށް އެންމެ ރަނގަޅު ފަރާތް ކަމަށް ބުނެ ފިލްމު ބެލި އެހެން މީހަކު ބުނެފައިވެއެވެ.

 

 

"ޖައްގާ ޖާސޫސް" ނިކުތްތާ އެއްދުވަސް ފާއިތުވެފައިވާއިރު އެ ފިލްމަށް އަދި ލިބެމުންދާ ކޮމެންޓްސް ރަނގަޅުކަމަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ބުނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ފިލްމަކީ މޮޅު  ކާމިޔާބު ފިލްމެއްކަން އެނގޭނީ ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ފިލްމަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިން ކަމަށް ކްރިޓިސްޓުން ބުނެއެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް