22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު | 06 އަދަ
އިމްސާކް 04:15
08 ޝައްވާލް 1439
އިޝާ 19:39
މަޣްރިބް 18:21
އަސްރު 15:36
މެންދުރު 12:12
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:37

އޭޕީޕީޖީ ބައްދަލުވުން

ދިވެހިރާއްޖެ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޯލް ޕާޓީ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ބައްދަލުކޮށްފި!

 • މި ބައްދަލުވުމުގައި ސަފީރު އަހްމަދު ޝިނާނު ބައިވެރިވެފައިވޭ
 • ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކާފައިވޭ
 • އެ ގްރޫޕުގެ ބައެއް މަޤާމުތަކަށް މީހުންވަނީ އިންތިހާބު ކޮށްފަ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 15 ޖުލައި 2017 | ހޮނިހިރު 17:35 | |

މަގުބޫލް

 1. ސަޢީދު: އެންމެ ބޭކާރު ވަޒީރު
 2. މަހެއް ފަހުން އަދީބަށް ދިން އާއިލީ ބައްދަލުވުން: ބިއްލޫރި ދޮރެއްގެ ބިއްދޮށުން ފޯނުގެ އަތްގަނޑުން!
 3. އެމްޑީޕީއާ އެކު ތިބި ބަޔަކު ގޮވައިގެން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނަން، ޖޭޕީ ވަކިވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން: އެމްޑީޕީ
 4. ވިންޓަރ ޕާކަށް ވަންނަ މީހުންގެ އަތުން ފީއެއް ނަގާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
 5. ޓްވިޓަރ ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކާއި ދިވެހި ފުލުހުން ޚިލާފުވެއްޖެ
 6. މެސީއާ އެކީ ކުޅެން ޑިބާލާ ތައްޔާރު
 7. މިސް އިންޑިއާ 2018 އަށް އަނުކްރީތީ!
 8. ޖޭޕީގެ ނާއިބު ލީޑަރުންގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުވެއްޖެ!


އޭޕީޕީޖީ ބައްދަލުވުން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖެއާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕާލިމެންޓް މެންބަރުންގެ އޯލް ޕާޓީ ޕާލިމެންްޓްރީ ގްރޫޕް (އޭޕީޕީޖީ) ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

 

މި ބައްދަލުވުމުގައި މި ގްރޫޕުގެ ބައެއް މަޤާމުތަކައް މީހުން ވަނީ އައްޔަނުކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން މިގްރޫޕުގެ ދެ ވައިސް ޗެއަރ ވަނީ އިންތިހާބުކޮށްފަ އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެއިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަހްމަދު ޝިއާން ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ހިނގަމުންދާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފަ އެވެ.

 

ސަފީރު ޝިއާންގެ ވާހަކައިގައިވަނީ މި ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން 2016 ވަނަ އަހަރުގައި ހިންގުނު ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމެންޓްތަކުގެ އިތުރަށް ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އިންވެސްޓްމެންޓްގެ އަދަދު 1.48 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރައިގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި މި ސަރުކާރުން 64000 ވަޒީފާ އުފައްދާފައިވާ ކަން ފާހަގަކޮށް، ފިޗް އަދި މޫޑީސް އިން ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ އަށް ލިބުނު ކުރިއެރުން ޝިއާން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

 

އެންމެފަހުން ފިޗް އިން ރާއްޖެއަށް ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގް އަަކަށް ދީފައިވަނީ  ބީ ޕްރަސް އެކެެވެ. މޫޑީސް އިން ދީފައިވަނީ ބީ ޓޫ އެވެ.

 

މީގެ އިތުރަށް ރާއްޖެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސޮވެރިން ބޮންޑު ވިއްކައިގެން ލިބުނު ކާމިޔާބީގެ އިތުރަށް ސިއްހީ ދާއިރާއިން ހޯދާފައިވާ ކުރިންެރުންތައް ޝިއާން ފާހަަގަކޮށްފައިވެ އެވެ.

 

ޝިއާންގެ ވާހަަކައިގައި ފެނައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަތޮޅު ތެރޭގައި ހިންގޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ވާހަކަ ފާހަގަކޮށް، ރާއްޖޭގައި މީހުންގެ ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފާމަސީތައް ގާއިމް ކުރެވުނު ކަން ފާހަަގަކުރެއްވި އެވެ.

 

 އޭޕީޕީޖީގެ މެންބަރުން ވަނީ އެ ގްރޫޕުގެ މެންބަރުން ދވެހި ސަރުކާރަށް އަބަދުވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮސްދޭނެ ކަމަށާއި ދިވެހި ރާއްޖެއާއި އިނގިރޭސިވިލާތައި ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަަކަދެއްކި އެވެ.

 

 މި ގްރޫޕުގެ މެންބަރުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ރިޝުވަތުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވި ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

 

އޭޕީޕީޖީ އަކީ ދެގައުމުގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް، ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގްރޫޕެކެވެ.

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ހިނގާ މައްސަލަތަކުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޭޕީޕީޖީން މީގެ ކުރިންވެސް ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގެން ތަފާތު ރިޕޯޓްތައް ވަނީ ނެރެފަ އެވެ. އެގޮތުން ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުންނަވާ ޖަލު ގޮޅީގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށްފަހު، އެކަމަށް ރިޕޯޓެއް ނެރެފައިވާ އިރު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ނުގެންދާތީ އެކަމަށް ފާޑުކިޔާވެސް ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީގައި ބަޔާނެއް ނެރެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް