24 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ | 13 ފަސްބަދުރުވަ
17 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:29
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:16
އިރުއަރާ 06:07
ފަތިސް 04:57

ޝާހުރުކް ޚާން

ޝާހުރުކްގެ އަންހެންދަރި ސުހާނާ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފް ވަނީ

  • ސުހާނާ ބޮލީވުޑަށް ނެރުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ މަޝްހޫރު ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސަރ ކަރަން ޖޯހަރު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 26 ޖޫން 2017 | ހޯމަ 11:27 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު މިސާލު ނެންގެވީ ރަސޫލާގެ ހަދީސްފުޅުން
  2. ބަލިކަމަށް ބުނެ ބަހާނާ ދެއްކުމަށް ފަހު ރާއްޖޭ އައުމުން ރަޝިއާގެ ރީތީގެ ރާނީއެއްގެ ލަގަބު އަތުލައިފި
  3. ވެލާ ރިޒޯޓުގެ އަގުވައްޓާލަން މީހަކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން!
  4. އަހަރުމެންގެ ވަނީ ހިތް ހަލާކުވެފައި، އެކަަމަކު މިތިބީ އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި: ނޫރް މިސްކިތުގެ އިމާމް
  5. ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހްކުރާނެ: ރައީސް ސޯލިހު
  6. އިތުރު ދެ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަނީ
  7. ބިދޭސީން ގެނައުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ 67 ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
  8. ހަރާމް އެއްޗެއް ކައިފިނަމަ އިލާހީ ކޯފާ ހަށިގަނޑަށް ވާޖިބުވާނެ: ޚުތުބާ


ސުހާނާ އޭނާގެ އާއިލާއާ އެކު -- އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

ބޮލީވުޑްގެ ކިންގް ޚާންގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ ޝާހުރުކްޚާންގެ އަންހެންދަރިފުޅު ސުހާނާ ޚާން އަންނަ އަހަރު ބޮލީވުޑަށް ނެރުމަށް އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދާ ކަމަށް ޝާހުރުކް ގެ ގާތްމީހަކު ބުނެފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އޭނާ ބުނެފައި ވަނީ އަންނަ އަހަރު ސުހާނާ ބޮލީވުޑުން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އޭގެ ކުރިން ހަދަންޖެހޭ ޓްރެއިނިންތައް ހަދަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ސުހާނާ ބޮލީވުޑަށް ނެރުމަށް މަސައްކަތްކުރަނީ މަޝްހޫރު ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސަރ ކަރަން ޖޯހަރެވެ.

ކަރަން ޖޯހަރާއި ޝާހުރުކްޚާންއަކީ ވަރަށް ގާތް ދެ އެކުވެރިންނަށް ވުމުން ސުހާނާއަށް އޭނާގެ ޑައިރެކްޝަންގައި މާބޮޑު ދަތިތަކާ ކުރިމަތި ނުލާނެ ކަމަށާއި އޭނާގެ ޓްރެއިންގައި ކަރަން ވެސް އެހީތެރިވެދޭ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ސުހާނާގެ ޓްރެއިންގައި އޭނާއަކީ ޝާހުރުކް ގޮތަށް ވަރަށް ކުޅަދާނަ އެކްޓަރެކެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ އޭނާ މީގެ ކުރިން ހުށައަޅައިދިން ޑްރާމާއެއްގައި ، ކުރީގެ މަޝްހޫރު ތަރި ޝަބާނާ އަޒްމީ ވެސް ވަނީ އޭނާއަށް ވަރަށް ތައުރީފުކޮށްފައެވެ.  އެހެންކަމުން ސުހާނާގެ ހުނަރާ މެދު އެއްވެސް ސުވާލެއް ނެތް ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް