22 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 09 ހިޔަވިހާ
17 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ 2017

ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ 2017 އަންނަ ޖުލައި މަހު

 • މިއީ ދެވަނަ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ
 • މިއެކްސްޕޯގައި 26 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވޭ
 • ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން މިއަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވޭ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 24 ޖޫން 2017 | ހޮނިހިރު 06:34 | |

މަގުބޫލް

 1. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
 2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
 3. ސަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން އެސްޓީއޯ އިން ނެގި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަހުގީގު ފެށުމުން!
 4. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
 5. ޔާމިން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލި މުޒާހަރާ: ފާޑުކިޔުން ރައީސާއި އެމްޑީޕީއަށް
 6. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
 7. ބޮލަށާއި މެޔަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމް ކޮށްލައިފި
 8. އަނދުން ހުސެއިންގެ ހަރަދުގައި ފަސް ކުއްޖަކަށް ބެންގަލޫރް ގައި ކިޔަވައި ދޭނީ


ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ 2017 -- ޓްވިޓަރ

އަންނަ ޖުލައި މަހު ބާއްވާ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ ގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން ދާ ކަމަށާއި އެކްސްޕޯ ކުރިއަށްދާނީ ޖުލައި މަހުގެ 6 ން 8 އަށް ކަމަށް ހައިރައިސް އިން ބުނެފިއެވެ.

 

ހައިރައިޒިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މިއެކްސްޕޯގައި މިހާތަނަށް 26 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު އެކި ދާއިރާތަކުން މިއަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައިވެސް ބައިވެރިވާނެއެވެ.

 

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން މިއަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވާއިރު ޓްރެވަލް އޭޖެންސީތަކާއި އެއަރލައިންތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ އިތުރުން ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުންވެސް ބައިވެރިވާނެއެވެ.

 

އެގޮތުން ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލްސް، ހޮލިޑޭ ކެރަލާ، ބޮންޑް ސަފާރީ އިންޑިޔާ، ތާއީ ޓޫރިޒަމް ބޯޑް، އަދި ލަންކާ ގެ ދި ކިންގްސްބަރީ ހޮޓެލް ހިމެނެ އެވެ.

 

އެކްސްޕޯ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މީހުނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަފާތު ގިނަ އިނާމްތަކެއް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު މި އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްދާ މަހާސިންތާގެ މަގްސަދަކީ ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބޭރު މީހުނަށް ހިއްސާކުރުން ކަމަށް ހައިރައިޒުން ބުންޏެވެ.

 

ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ އަކީ ދަތުރުކުރުމަށް ހާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި މިފަދަ ފުރަތަމަ އެކްސްޕޯ ކަމަށްވާއިރު މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި އެކްސްޕޯއަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ވަނީ ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ.

 

މިއީ ހައިރައިސް އިން ބާއްވާ ދެވަނަ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް