22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ 2017

ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ 2017 އަންނަ ޖުލައި މަހު

 • މިއީ ދެވަނަ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ
 • މިއެކްސްޕޯގައި 26 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވޭ
 • ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން މިއަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވޭ
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 24 ޖޫން 2017 | ހޮނިހިރު 06:34 | |

މަގުބޫލް

 1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
 2. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
 3. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
 4. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
 5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
 6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
 7. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
 8. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް


ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ 2017 -- ޓްވިޓަރ

އަންނަ ޖުލައި މަހު ބާއްވާ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ ގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން ދާ ކަމަށާއި އެކްސްޕޯ ކުރިއަށްދާނީ ޖުލައި މަހުގެ 6 ން 8 އަށް ކަމަށް ހައިރައިސް އިން ބުނެފިއެވެ.

 

ހައިރައިޒިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މިއެކްސްޕޯގައި މިހާތަނަށް 26 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު އެކި ދާއިރާތަކުން މިއަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައިވެސް ބައިވެރިވާނެއެވެ.

 

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން މިއަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވާއިރު ޓްރެވަލް އޭޖެންސީތަކާއި އެއަރލައިންތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ އިތުރުން ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުންވެސް ބައިވެރިވާނެއެވެ.

 

އެގޮތުން ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލްސް، ހޮލިޑޭ ކެރަލާ، ބޮންޑް ސަފާރީ އިންޑިޔާ، ތާއީ ޓޫރިޒަމް ބޯޑް، އަދި ލަންކާ ގެ ދި ކިންގްސްބަރީ ހޮޓެލް ހިމެނެ އެވެ.

 

އެކްސްޕޯ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މީހުނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަފާތު ގިނަ އިނާމްތަކެއް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު މި އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްދާ މަހާސިންތާގެ މަގްސަދަކީ ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބޭރު މީހުނަށް ހިއްސާކުރުން ކަމަށް ހައިރައިޒުން ބުންޏެވެ.

 

ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ އަކީ ދަތުރުކުރުމަށް ހާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި މިފަދަ ފުރަތަމަ އެކްސްޕޯ ކަމަށްވާއިރު މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި އެކްސްޕޯއަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ވަނީ ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ.

 

މިއީ ހައިރައިސް އިން ބާއްވާ ދެވަނަ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް